Concursuri http://www.expert.asm.md/ Concursuri Academia de Stiinte a Moldovei [email protected] (Site Administrator) ro 30 Concurs general https://expert.idsi.md/concurs/info/529 https://expert.idsi.md/concurs/info/529  Concurs de inregistrare a tuturor proiectelor pentru care nu exista concurs 2023-12-31 Finantare institutionala 2020-2023 https://expert.idsi.md/concurs/info/560 https://expert.idsi.md/concurs/info/560 Finantare institutionala 2023-06-10 Concursul bilateral moldo-turc ANCD-TUBITAK https://expert.idsi.md/concurs/info/547 https://expert.idsi.md/concurs/info/547 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova anunță lansarea concursului bilateral moldo-turc în baza Protocolului de cooperare științifică și tehnologică dintre Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) din Moldova și Consiliul Tehnologic de Cercetare din Turcia 2023-05-15 Concursul programelor de postdoctorat pentru anii 2023-2024 https://expert.idsi.md/concurs/info/567 https://expert.idsi.md/concurs/info/567  ANCD anunță lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anii 2022-10-13 CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE PENTRU ANUL 2023 https://expert.idsi.md/concurs/info/568 https://expert.idsi.md/concurs/info/568 Proiect de inovare – proiect care include activități ce au ca scop aplicarea rezultatelor obținute de pe urma cercetării şi/sau experienței practice, care sunt orientate spre utilizarea în activitatea practică şi/sau comercializarea pe piață a materialelor, produselor sau dispozitivelor, procedeelor, sistemelor şi 2022-07-30 CONCURSUL PROIECTELOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC PENTRU ANUL 2023 https://expert.idsi.md/concurs/info/569 https://expert.idsi.md/concurs/info/569 Proiect de transfer tehnologic – proiect care include activități de punere în aplicare a rezultatelor inovării în scopul obținerii produselor și serviciilor noi, al sporirii performanțelor, precum și al îmbunătățirii eficienței acestora.   1. Propunerile de proiecte vor fi elaborate în următoarele 2022-07-30 Concursul proiectelor bilaterale moldo-turce (2023-2024) https://expert.idsi.md/concurs/info/570 https://expert.idsi.md/concurs/info/570 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova anunță lansarea concursului bilateral moldo-turc în baza Protocolului de cooperare științifică și tehnologică dintre Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) din Moldova și Consiliul Tehnologic de Cercetare din Turcia 2022-07-01 Concursul programelor de postdoctorat pentru anii 2022-2023 https://expert.idsi.md/concurs/info/559 https://expert.idsi.md/concurs/info/559  La concurs poate participa organizația din domeniile cercetării și inovării, abilitată în condițiile legii, care înaintează dosarul 2021-11-30 CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC PENTRU ANUL 2022 https://expert.idsi.md/concurs/info/551 https://expert.idsi.md/concurs/info/551 Condițiile de participare la concurs   3.1 La concurs pot participa organizațiile din domeniile cercetării și inovării prevăzute la art. 95 alin. (1) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259/2004, în parteneriat cu alte organizații din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu 2021-10-29 Ofertă de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării https://expert.idsi.md/concurs/info/544 https://expert.idsi.md/concurs/info/544  1. Date generale: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării să consolideze eforturile sale pentru înscrierea expresiilor de interes pentru „Oferta de soluții privind promovarea conceptului 2021-07-09 Concursului proiectelor bilaterale moldo-belaruse cu finantarea din bugetul de stat pentru anii 2022-2023 https://expert.idsi.md/concurs/info/546 https://expert.idsi.md/concurs/info/546  1. Date generale: Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus lansează Concursul comun de proiecte bilaterale din domeniile cercetării și 2021-06-30 Concurs suplimentar al proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2021-2022 https://expert.idsi.md/concurs/info/550 https://expert.idsi.md/concurs/info/550 La concurs pot participa organizațiile din domeniile cercetării și inovării prevăzute la art. 95 alin. (1) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259/2004, independent sau în clustere/parteneriate cu alți subiecți din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu reprezentanții mediului de 2021-04-15 „Programe de postdoctorat” pentru anuii 2021-2022 https://expert.idsi.md/concurs/info/535 https://expert.idsi.md/concurs/info/535  Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2021, în corespundere cu: ‒ Planul de admitere la programele de postdoctorat pe priorități strategice pentru anul 2021, aprobat prin HG nr.572/2020 ‒ Programul național în domeniile 2020-10-09 Combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 https://expert.idsi.md/concurs/info/533 https://expert.idsi.md/concurs/info/533 Guvernul Republicii Moldova mobilizează participarea domeniului de cercetare și inovare în combaterea pandemiei COVID-19, atenuarea impactului socio-economic și susținerea intervențiilor eficiente în limitarea efectelor pandemiei pe teritoriul țării. În acest scop, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția 2020-05-22 Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2021 https://expert.idsi.md/concurs/info/536 https://expert.idsi.md/concurs/info/536 Proiect de inovare și transfer tehnologic – proiect care include activități ce au ca scop crearea și implementarea inovațiilor și tehnologiilor noi, inclusiv prin transferul tehnologic, în scopul fabricării produselor competitive noi sau perfecționate, precum și în scopul utilizării unor procese, servicii și tehnologii 2020-04-14 Proiecte-executanti https://expert.idsi.md/concurs/info/566 https://expert.idsi.md/concurs/info/566 2020-03-10 Proiecte din cadrul Programelor de Stat 2020-2023 https://expert.idsi.md/concurs/info/532 https://expert.idsi.md/concurs/info/532 Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 - 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu 2019-10-23 Program de Stat 2020-2023 https://expert.idsi.md/concurs/info/531 https://expert.idsi.md/concurs/info/531 Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 - 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu 2019-10-23 Concursul suplimentar al proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat în anul 2019 https://expert.idsi.md/concurs/info/549 https://expert.idsi.md/concurs/info/549 Scopul concursului: Dezvoltarea unei economii durabile bazate pe inovații, prin stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor inovaționale.   Obiectivele concursului: 1) Utilizarea cunoștințelor noi, inclusiv cele ce rezultă din folosirea obiectelor de proprietate intelectuală. 2) Crearea și aplicarea de noi produse și 2019-08-15 Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anal 2019 https://expert.idsi.md/concurs/info/548 https://expert.idsi.md/concurs/info/548 Scopul concursului: Dezvoltarea unei economii durabile bazate pe inovații, prin stimularea parteneriatelor între industrie și cercetare, în vederea realizării în comun a activităților de inovare și 2018-11-05 Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019 https://expert.idsi.md/concurs/info/534 https://expert.idsi.md/concurs/info/534 1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice în rândurile tinerilor cercetători 2018-10-29 Concursul proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019 https://expert.idsi.md/concurs/info/543 https://expert.idsi.md/concurs/info/543  Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale. Obiectivele concursului: 1) Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; 2) Schimbul de experiență în domeniul cercetării și 2018-10-22 Concursul proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2019 https://expert.idsi.md/concurs/info/555 https://expert.idsi.md/concurs/info/555 Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a 2018-10-22 Concursul proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019 https://expert.idsi.md/concurs/info/553 https://expert.idsi.md/concurs/info/553  Scopul 2018-10-21 Concurs comun al proiectelor științifice de cercetare moldo - belaruse, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019-2020 https://expert.idsi.md/concurs/info/542 https://expert.idsi.md/concurs/info/542 1. Date generale:   Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie a Republicii Belarus lansează Apelul concursului comun de proiecte științifice de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare științifică și tehnică între 2018-08-01 Concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2018 https://expert.idsi.md/concurs/info/552 https://expert.idsi.md/concurs/info/552 Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovaţii şi transfer de tehnologii noi, prin stimularea şi dezvoltarea IMM-lor inovaţionale. Cerinţa obligatorie: Condiţia obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic este implementarea unei inovaţii sau tehnologii noi pentru Republica 2017-10-31 Programul multilateral ERA.Net RUS Plus https://expert.idsi.md/concurs/info/562 https://expert.idsi.md/concurs/info/562 Se anunță lansarea concursului ERA.Net RUS Plus, care are misiunea de a continua susținerea proiectelor științifice și tehnologice multilaterale din următoarele domenii: nanotehnologii, sănătate, științe sociale și umanistice și robotică. Scopul concursului ERA.Net RUS Plus 2019 este crearea unei colaborări durabile în 2017-08-31 Concurs al proiectelor ASM & STCU în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE” https://expert.idsi.md/concurs/info/541 https://expert.idsi.md/concurs/info/541 În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), aangajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul 2017-06-26 Concepții ale programelor de stat pentru anii 2018-2019 https://expert.idsi.md/concurs/info/538 https://expert.idsi.md/concurs/info/538 Se anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2018-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor reflecta soluționarea problemelor stringente ale țării, precum și dezvoltarea științei și 2017-05-31 Proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019 https://expert.idsi.md/concurs/info/539 https://expert.idsi.md/concurs/info/539  Proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-05-30 Proiecte de cercetare 2018-2019: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) https://expert.idsi.md/concurs/info/540 https://expert.idsi.md/concurs/info/540 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) anunţă cel de al patrulea concurs comun de proiecte de cercetare pentru perioada 2018-2019, în baza Acordului de cooperare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi CNCI (Italia), semnat pe data de 22 februarie 2017. Scopul Concursului 2017-05-30 Concurs suplimentar a proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2018 https://expert.idsi.md/concurs/info/554 https://expert.idsi.md/concurs/info/554  Condiţii de participare · Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect. · În funcţia de director de proiect pot fi desemnate doar persoane titulare ale 2017-05-22 CONCURS A PROIECTELOR PENTRU ”EDITAREA MONOGRAFIILOR ȘTIINȚIFICE (LUCRĂRI DE VALOARE)” PENTRU ANUL 2018 https://expert.idsi.md/concurs/info/556 https://expert.idsi.md/concurs/info/556 Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării. Obiectivele concursului: Sporirea capacităților de cercetare,  inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice. 2017-05-22 Proiecte de modernizare a infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene RESINFRA 2017-2018 https://expert.idsi.md/concurs/info/528 https://expert.idsi.md/concurs/info/528 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs privind ”Modernizarea Infrastructurii de Cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene” pentru anii 2017-2018 - RESINFRA, în conformitate cu Hot.CSȘDT Nr.12 din 12.01.2017 și Decizia Consiliului de 2017-05-19 CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU TINERII CERCETĂTORI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANII 2018-2019 https://expert.idsi.md/concurs/info/537 https://expert.idsi.md/concurs/info/537 1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare, obţinerea de noi cunoştinţe, asigurarea unui nivel adecvat al cercetării, care ar garanta compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor ştiinţifice ale 2017-03-26 CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE INTERNAŢIONALE FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL 2017 https://expert.idsi.md/concurs/info/557 https://expert.idsi.md/concurs/info/557 Scopul si obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale. Obiectivele concursului: Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; Schimbul de experiență în domeniul 2017-02-26 CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU EDITAREA MONOGRAFIILOR ȘTIINȚIFICE PENTRU ANUL 2017 https://expert.idsi.md/concurs/info/558 https://expert.idsi.md/concurs/info/558  Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării.   Obiectivele concursului: - Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de 2017-02-26 Concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017 - PRELUNGIRE https://expert.idsi.md/concurs/info/523 https://expert.idsi.md/concurs/info/523 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017. Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi. Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea 2016-11-30 CPI-Water-Works-2015-ERA-NET https://expert.idsi.md/concurs/info/561 https://expert.idsi.md/concurs/info/561 Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului H2020 JPI- WaterWorks2014 ERA-NET Cofund pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Watwr Systems”. În acest proiect 2016-09-14 Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2017 https://expert.idsi.md/concurs/info/521 https://expert.idsi.md/concurs/info/521 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017.Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi.Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor 2016-09-05 Concurs repetat al proiectelor din cadrul programului de stat (coord. dr. hab. Anatol Petrencu), finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018 https://expert.idsi.md/concurs/info/522 https://expert.idsi.md/concurs/info/522 CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL AȘM anunță concursul repetat al proiectelor din cadrul programului de stat “Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” (coord. dr. hab. Anatol 2016-08-05 Proiecte din cadrul programelor de stat finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018 https://expert.idsi.md/concurs/info/519 https://expert.idsi.md/concurs/info/519 CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018, după cum urmează:1.    „Securitatea economică în contextul integrării regionale și europene a Republicii 2016-05-27 Proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018 https://expert.idsi.md/concurs/info/520 https://expert.idsi.md/concurs/info/520 CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în 2016-05-27 Concurs al proiectelor ASM & STCU în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”, 2017 https://expert.idsi.md/concurs/info/545 https://expert.idsi.md/concurs/info/545 În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), aangajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul 2016-05-26 Proiecte bilaterale 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare şi Informatizărea a Ucrainei pentru perioada 2016-2018 https://expert.idsi.md/concurs/info/517 https://expert.idsi.md/concurs/info/517 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare  şi Informatizare a Ucrainei (ASŞIIU) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei în domeniul 2016-04-17 Proiecte bilaterale 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiințifică și Inovare din România https://expert.idsi.md/concurs/info/516 https://expert.idsi.md/concurs/info/516 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI) și Academia de Ştiințe a Moldovei (AŞM) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Programului de cooperare științifică și tehnologică, semnat la București, la data de 2016-04-01 Proiecte pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2016 https://expert.idsi.md/concurs/info/518 https://expert.idsi.md/concurs/info/518 CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ al ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor privind editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pe anul 2016 Propunerea de proiect privind editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2016 va întruni 2016-02-19 Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016 https://expert.idsi.md/concurs/info/515 https://expert.idsi.md/concurs/info/515 CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi 2016-01-22 Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2016 https://expert.idsi.md/concurs/info/514 https://expert.idsi.md/concurs/info/514 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei desfășoară concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2016.Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.Cerința 2015-12-14 Proiecte din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017 https://expert.idsi.md/concurs/info/508 https://expert.idsi.md/concurs/info/508 Consiliul Suprem Pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform Hotărîrii nr. 231 din 01 octombrie 2015,  anunţă extinderea termenului de depunere a proiectelor finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017 din cadrul programului de stat “Regenerare prin terapie celulară a 2015-10-16 Proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2016-2017 https://expert.idsi.md/concurs/info/507 https://expert.idsi.md/concurs/info/507 CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat,  pentru anii 2016-2017.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în 2015-09-18 Water Works 2014 JPI ERA-NET Cofund https://expert.idsi.md/concurs/info/527 https://expert.idsi.md/concurs/info/527 Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului H2020 JPI- WaterWorks2014 ERA-NET Cofund pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Watwr Systems”. În acest proiect 2015-09-14 Programul „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE” https://expert.idsi.md/concurs/info/504 https://expert.idsi.md/concurs/info/504 În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), a angajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova se lansează apelul pentru 2015-05-25 Proiecte pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015 https://expert.idsi.md/concurs/info/506 https://expert.idsi.md/concurs/info/506 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINTE A MOLDOVEI anunţă concursul privind „Editarea Monografiilor Ştiinţifice (lucrări de valoare) pe anul 2015Propunerea de proiect privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015 va întruni următoarele 2015-05-22 Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015 https://expert.idsi.md/concurs/info/505 https://expert.idsi.md/concurs/info/505 CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi 2015-05-15 STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2016-2017 https://expert.idsi.md/concurs/info/525 https://expert.idsi.md/concurs/info/525 Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru 2015-03-01 Proiecte pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană 2015 https://expert.idsi.md/concurs/info/502 https://expert.idsi.md/concurs/info/502 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene "Suportul 2015-01-12 Proiecte de cercetări ştiintifice fundamentale şi aplicative 2015 - 2018, apel suplimentar https://expert.idsi.md/concurs/info/503 https://expert.idsi.md/concurs/info/503 Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 08.09.2014 cu 2015-01-06 Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2015-2016 https://expert.idsi.md/concurs/info/499 https://expert.idsi.md/concurs/info/499 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2015. Condiția obligatorie pentru participare la concurs este ca prin proiectul propus, agentul economic să introducă un serviciu, produs, proces nou, 2014-12-19 Proiecte de cercetare: AŞM (Moldova) - FRCFB (Belarus) pentru 2015-2016 https://expert.idsi.md/concurs/info/488 https://expert.idsi.md/concurs/info/488 Concurs comun de proiecte de cercetare: Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) - Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB) Centrul Proiecte Internaţionale anunţă cel de-al treilea concurs de proiecte de cercetare pentru 2015-2016 cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB), 2014-10-20 Proiecte din cadrul Programelor de Stat pentru anii 2015-2016 https://expert.idsi.md/concurs/info/500 https://expert.idsi.md/concurs/info/500 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  anunţă concursul proiectelor pentru anii 2015-2016 în cadrul următoarelor programe de stat:Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova – coordonator acad. Belostecinic Grigore; 2014-10-13 Proiecte independente pentru tinerii cercetători 2015-2016 https://expert.idsi.md/concurs/info/501 https://expert.idsi.md/concurs/info/501 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2015-2016.Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii:conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de 2014-10-10 Proiecte de cercetare pentru mobilitate: AŞM (Moldova) - CNCI (Italia) pentru 2015-2016 https://expert.idsi.md/concurs/info/486 https://expert.idsi.md/concurs/info/486 Concursul comun de proiecte de cercetare pentru mobilitate: Academia de Stiinte a Moldovei - Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI) Conform Hotărârii nr.124 al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM din 02 iunie 2014 „Cu privire la anunţarea concursului comun de proiecte de cercetare 2014-09-30 STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2015-2016 https://expert.idsi.md/concurs/info/510 https://expert.idsi.md/concurs/info/510 Proiecte bilaterale AŞM - STCU pentru perioada 2014-09-20 Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2015 https://expert.idsi.md/concurs/info/511 https://expert.idsi.md/concurs/info/511 Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2014-09-15 Proiecte de cercetări ştiintifice fundamentale şi aplicative 2015 - 2018 https://expert.idsi.md/concurs/info/487 https://expert.idsi.md/concurs/info/487 APEL – CONCURS PROIECTE DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE 2015-2018 Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în 2014-07-28 Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2014 https://expert.idsi.md/concurs/info/481 https://expert.idsi.md/concurs/info/481 ANUNȚ privind concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2014  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2014 cu volumul finanţării din bugetul de stat în mărime de până la 2014-07-13 Editare a monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2014 https://expert.idsi.md/concurs/info/484 https://expert.idsi.md/concurs/info/484 APEL - CONCURS EDITAREA MONOGRAFIILOR ŞTIINŢIFICE (LUCRĂRI DE VALOARE) - 2014Propunerea de proiect privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2014 va întruni următoarele condiţii: prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii 2014-06-20 Concepții ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019 https://expert.idsi.md/concurs/info/483 https://expert.idsi.md/concurs/info/483 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2015-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor 2014-06-03 Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice - 2014 https://expert.idsi.md/concurs/info/482 https://expert.idsi.md/concurs/info/482  CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor privind organizarea manifestărilor ştiinţifice pe anul 2014 I. Propunerea de proiect pentru organizarea manifestărilor internaţionale va întruni următoarele condiţii:a) la eveniment vor participa 2014-03-27 Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2014 https://expert.idsi.md/concurs/info/513 https://expert.idsi.md/concurs/info/513 Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2013-10-14 STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2014-2015 https://expert.idsi.md/concurs/info/509 https://expert.idsi.md/concurs/info/509 Proiecte bilaterale AŞM - STCU pentru perioada 2013-09-15 Editare a monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2013 (extins) https://expert.idsi.md/concurs/info/478 https://expert.idsi.md/concurs/info/478 Condiţiile concursului a) prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate, precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale; b) să fie prezentată lista lucrărilor autorului (autorilor) din 2013-07-26 Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2013 https://expert.idsi.md/concurs/info/432 https://expert.idsi.md/concurs/info/432 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2013 cu finanţarea din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul total al proiectului. Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea 2013-07-01 Proiecte independente pentru tinerii cercetători - 2014 https://expert.idsi.md/concurs/info/480 https://expert.idsi.md/concurs/info/480 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă Concursul proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru TINERII CERCETĂTORI      Proiectele vor fi finanțate din bugetul național. Administrarea concursului este în responsabilitatea Centrului pentru 2013-06-17 Proiecte de cercetare comune moldo-ucrainene pentru perioada 2014-2015 https://expert.idsi.md/concurs/info/479 https://expert.idsi.md/concurs/info/479 APEL COMUN DE PROIECTE Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucrainei I. Date generale Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucarinei (ANŞIIU) lansează Apelul 2013-05-31 Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/428 https://expert.idsi.md/concurs/info/428 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor privind organizarea manifestărilor ştiinţifice pe anul 2012   I. Propunerea de proiect pentru organizarea manifestărilor internaţionale va întruni următoarele condiţii: a) la eveniment vor participa 2013-02-12 Proiecte pentru anii 2014-2015 în cadrul programelor de stat https://expert.idsi.md/concurs/info/477 https://expert.idsi.md/concurs/info/477 Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat   Proiecte pentru anii 2013-2014 în cadrul următoarelor programe de stat:   1. Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate – coordonator acad. Ion Ababii; 2. Implementarea tehnologiilor telemedicale în acordarea asistenţei medicale de urgenţă 2012-12-07 Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2013 https://expert.idsi.md/concurs/info/512 https://expert.idsi.md/concurs/info/512 Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2012-10-15 Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă 2013-2014 https://expert.idsi.md/concurs/info/464 https://expert.idsi.md/concurs/info/464 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs:   Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă pentru următoarele domenii: Arheologie; Ftiziopneumologie; Dezvoltarea societăţii 2012-10-13 Proiecte independente pentru tinerii cercetători 2013-2014 https://expert.idsi.md/concurs/info/462 https://expert.idsi.md/concurs/info/462 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 concursul:   Proiecte independente pentru tinerii cercetători: Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35 2012-10-12 Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific 2013 -2014 (cu excepţia tehnicii de calcul) https://expert.idsi.md/concurs/info/463 https://expert.idsi.md/concurs/info/463 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs:   Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific, cu excepţia tehnicii de calcul: Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) echipa de 2012-10-12 Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2013 https://expert.idsi.md/concurs/info/465 https://expert.idsi.md/concurs/info/465 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs: Organizarea manifestărilor ştiinţifice     A. Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale va întruni următoarele condiţii: a) la eveniment vor participa cel puţin trei 2012-10-12 Proiecte de cercetare în stiintele reale şi exacte 2013-2014 (Moldova-Belarus) https://expert.idsi.md/concurs/info/437 https://expert.idsi.md/concurs/info/437 Concursul proiectelor bilaterale cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB), în baza Acordului de colaborare între 2012-10-05 Proiecte de cercetare pentru mobilitate 2013-2014 (Moldova-Italia) https://expert.idsi.md/concurs/info/466 https://expert.idsi.md/concurs/info/466 Concursul proiectelor bilaterale cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI), în baza Programului de cooperare a Acordului de cooperare ştiinţifică 2012-10-05 Proiecte de cercetare 2013-2014 (Moldova-România) https://expert.idsi.md/concurs/info/467 https://expert.idsi.md/concurs/info/467 Concursul proiectelor bilaterale cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS), în baza Programului de 2012-10-05 Proiecte de cercetare 2013-2014 (Moldova-Franţa) https://expert.idsi.md/concurs/info/469 https://expert.idsi.md/concurs/info/469 Concursul proiectelor bilaterale cu Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS)   Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS) lansează al doilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru mobilitate, în 2012-10-05 Proiecte de cercetare pentru mobilitate 2013-2014 (Moldova-Germania) https://expert.idsi.md/concurs/info/468 https://expert.idsi.md/concurs/info/468 Concursul proiectelor bilaterale cu Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF) Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF) lansează al treilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare vizînd mobilitatea, în 2012-09-15 Concepţii de programe de stat 2013-2016 https://expert.idsi.md/concurs/info/461 https://expert.idsi.md/concurs/info/461 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următoarul concurs:   Concepţii de programe de stat.   Se vor considera prioritare concepţiile, ce vor reflecta soluţionarea problemelor stringente ale ţării, precum şi dezvoltarea ştiinţei şi 2012-08-20 Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/429 https://expert.idsi.md/concurs/info/429 Academia de Ştiinţe a Moldovei si Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic anunţă concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2012           Pot participa la concurs: organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării;  persoane juridice sau persoane fizice care practică activităţi de 2012-04-01 STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2013-2014 https://expert.idsi.md/concurs/info/524 https://expert.idsi.md/concurs/info/524 Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru 2012-03-20 Proiecte independente pentru tineri cercetători pentru anul 2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/421 https://expert.idsi.md/concurs/info/421 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  anunţă concursul proiectelor  independente pentru tineri cercetători pe anul 2012   Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35 de 2011-12-31 Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific pentru anul 2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/422 https://expert.idsi.md/concurs/info/422 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific pe anul 2012   Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) echipa de realizare a proiectului are o concepţie argumentată 2011-12-05 Proiecte din cadrul programelor de stat pe anul 2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/424 https://expert.idsi.md/concurs/info/424 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor din cadrul programelor de stat pe anul 2012   Proiecte din cadrul următoarelor programe de stat: a) Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică; b) Dezvoltarea competitivităţii şi 2011-12-05 Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/154 https://expert.idsi.md/concurs/info/154 Condiţia obligatorie pentru participarea la concurs este garanţia cofinanţării proiectului din surse nebugetare în mărime de minim 50 la sută din costul lui şi respectarea prevederilor Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (Hotărârea Guvernului nr.27 din 22.01.2009). 2011-10-31 STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2012-2013 https://expert.idsi.md/concurs/info/526 https://expert.idsi.md/concurs/info/526 Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:1.      Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale 2011-05-31 Proiecte pentru procurarea echipamentului ştiinţific pentru anul 2011 https://expert.idsi.md/concurs/info/411 https://expert.idsi.md/concurs/info/411 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor pentru procurarea echipamentului ştiinţific conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011 Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 1 an. 2011-05-30 Concursul proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători pe anul 2011 https://expert.idsi.md/concurs/info/400 https://expert.idsi.md/concurs/info/400 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători pe anul 2011, conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Alocaţiile financiare pentru un proiect 2011-02-24 Proiecte TEMPUS pentru anul 2011-2014 https://expert.idsi.md/concurs/info/427 https://expert.idsi.md/concurs/info/427 Proiecte TEMPUS pentru anul 2011-01-31 Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2010-2011 https://expert.idsi.md/concurs/info/158 https://expert.idsi.md/concurs/info/158 Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011-01-01 Proiecte de inovare si transfer tehnologic pentru anul 2011 https://expert.idsi.md/concurs/info/358 https://expert.idsi.md/concurs/info/358   Academia de Ştiinţe a Moldovei Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic anunţă concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011   în cadrul următoarelor direcţii strategice:   Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă. 2010-12-31 Concursul proiectelor pentru anul 2011 în cadrul următoarelor programe de stat https://expert.idsi.md/concurs/info/334 https://expert.idsi.md/concurs/info/334 Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 2 ani.   Costul unui proiect – până la 300,0 mii lei anual.   Prioritate vor avea proiectele cu o cofinanţare mai mare.   Scopul si obiectivele programelor de stat   Depunerea propunerilor de proiecte   Propunerile de proiecte din cadrul programelor de stat, 2010-11-01 Proiecte pentru program de colaborare bilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării între Consiliul Naţional de Cercetare din Italia şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2011-2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/344 https://expert.idsi.md/concurs/info/344 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) lansează primul Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ştiinţifică între AŞM şi CNCI încheiat la data de 23 iunie 2010.   Scopul concursului este de a promova 2010-10-13 Proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă pentru 2011-2014 https://expert.idsi.md/concurs/info/160 https://expert.idsi.md/concurs/info/160 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI lansează concursul proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă APEL deschis în perioada 1 mai – 3o iunie 2010, in conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare Participarea este deschisă 2010-07-23 Proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru tineri cercetători 2010-2011 https://expert.idsi.md/concurs/info/98 https://expert.idsi.md/concurs/info/98 Propunerea de proiect va include următoarele condiţii: a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe, în vîrstă de pînă la 35 de ani; b) la realizarea proiectului vor participa cel puţin 4 tineri, inclusiv nu mai puţin de 50 la sută masteranzi şi doctoranzi, în vîrstă de pînă la 30 de ani; c) baza 2010-06-13 STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2011-2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/170 https://expert.idsi.md/concurs/info/170 În conformitate cu „Acordul de colaborare între Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM)” se lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:1.    Biomedicina, 2010-04-30 Concurs comun AŞM - ANCS a propunerilor de proiecte ştiinţifice pentru anii 2010-2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/153 https://expert.idsi.md/concurs/info/153 Concurs comun AŞM - ANCS a propunerilor de proiecte ştiinţifice pentru anii 2010-2012 2010-04-02 Proiecte pentru anul 2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/156 https://expert.idsi.md/concurs/info/156 Proiecte pentru anul 2010-03-01 Programe de stat pentru anii 2010-2013 https://expert.idsi.md/concurs/info/99 https://expert.idsi.md/concurs/info/99 Programe de stat pentru anii 2010-01-01 Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat pentru anul 2010-2011 https://expert.idsi.md/concurs/info/144 https://expert.idsi.md/concurs/info/144 Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat pentru anul 2009-11-01 Proiecte de transfer tehnologic pentru anul 2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/104 https://expert.idsi.md/concurs/info/104 Executorii proiectelor pot fi instituţiile acreditate în domeniul ştiinţei şi inovării. Condiţia obligatorie pentru participarea la concurs este garanţia cofinanţării proiectului din surse nebugetare în mărime de minim 50 la sută din costul lui şi respectarea prevederilor Acordului de parteneriat între Guvern şi 2009-08-31 Concurs comun AŞM - BMBF a proiectelor de cercetare pentru anul 2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/101 https://expert.idsi.md/concurs/info/101 Concurs comun AŞM - BMBF a proiectelor de cercetare pentru anul 2009-07-10 STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2010-2011 https://expert.idsi.md/concurs/info/106 https://expert.idsi.md/concurs/info/106 Scopul acestui program este contribuirea la valorificarea şi dezvoltarea potenţialului tehnico-ştiinţific din Republica Moldova, la extinderea relaţiilor de colaborare internaţională, la aprofundarea rolului ştiinţei şi inovării în societate şi promovarea acestora în calitate de priorităţi naţionale. Cerinţele de 2009-07-10 Concursul comun a proiectelor de cercetare AŞM-FRCFB 2010-2011 https://expert.idsi.md/concurs/info/103 https://expert.idsi.md/concurs/info/103 Se anunţă concurs de proiecte de cercetare în următoarele disciplini ale ştiinţelor reale şi exacte: * (01) valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă; * (02) biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii; * (03) biotehnologii agricole, 2009-06-13 Proiecte pentru procurarea echipamentului ştiinţific pentru anul 2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/97 https://expert.idsi.md/concurs/info/97 Propunerea de proiect va include următoarele condiţii: a) echipa de realizare are o concepţie argumentată în ce priveşte contribuţia ei ulterioară la dezvoltarea domeniului ştiinţific în care activează, importanţa şi perspectivele cercetărilor ştiinţifice din cadrul laboratorului sau centrului în plan naţional şi 2009-06-12 Programe de stat pentru anii 2010-2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/95 https://expert.idsi.md/concurs/info/95 Programe de stat pentru anii 2009-06-10 Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicată în sfera ştiinţei şi inovării https://expert.idsi.md/concurs/info/102 https://expert.idsi.md/concurs/info/102 Proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicată în sfera ştiinţei şi inovării, conform următoarelor direcţii strategice: a) Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene (costul total al, 2009-05-09 Proiecte de cercetare comune moldo-ucrainene pentru 2009-2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/76 https://expert.idsi.md/concurs/info/76 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei anunţă concursul anului 2009 pentru a obţine susţinere financiară (granturi) în desfăşurarea cercetărilor fundamentale, ce prezintă interes comun pentru ambele Părţi, în următoarele domenii ştiinţifice: * Biomedicina, 2009-04-29 Proiecte nationale pentru anii 2010-2011 https://expert.idsi.md/concurs/info/364 https://expert.idsi.md/concurs/info/364 Proiecte nationale pentru anii 2009-04-01 Proiecte nationale pentru anul 2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/214 https://expert.idsi.md/concurs/info/214 Proiecte nationale pentru anul 2009-04-01 Proiecte de transfer tehnologic pentru anii 2009-2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/151 https://expert.idsi.md/concurs/info/151 Proiecte de transfer tehnologic pentru anii 2008-11-01 Proiecte de transfer tehnologic pentru anul 2009 https://expert.idsi.md/concurs/info/152 https://expert.idsi.md/concurs/info/152 Proiecte de transfer tehnologic pentru anul 2008-11-01 Proiecte dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania, aprobate pentru finanţare pe anul 2009 https://expert.idsi.md/concurs/info/114 https://expert.idsi.md/concurs/info/114 Proiecte dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania, aprobate pentru finanţare pe anul 2008-08-28 Proiecte Romano-Americane pentru anii 2009-2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/282 https://expert.idsi.md/concurs/info/282 Proiecte Romano-Americane pentru anii 2008-05-01 Proiecte Romano-Germane pentru anii 2009-2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/285 https://expert.idsi.md/concurs/info/285 Proiecte Romano-Germane pentru anii 2008-04-01 Proiecte nationale pentru anii 2009-2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/311 https://expert.idsi.md/concurs/info/311 Proiecte nationale pentru anii 2008-04-01 Proiecte nationale pentru anii 2009-2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/312 https://expert.idsi.md/concurs/info/312 Proiecte nationale pentru anii 2008-04-01 Proiecte bilaterale pentru anul 2009 https://expert.idsi.md/concurs/info/328 https://expert.idsi.md/concurs/info/328 2008-04-01 Programe de stat pentru anii 2009-2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/363 https://expert.idsi.md/concurs/info/363 Programe de stat pentru anii 2008-04-01 Proiecte nationale pentru anul 2009 https://expert.idsi.md/concurs/info/405 https://expert.idsi.md/concurs/info/405 Proiecte nationale pentru anul 2008-04-01 Proiecte nationale pentru anul 2009 https://expert.idsi.md/concurs/info/196 https://expert.idsi.md/concurs/info/196 Proiecte nationale pentru anul 2008-04-01 Proiecte de cercetare comune moldo-ruse pentru 2009-2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/96 https://expert.idsi.md/concurs/info/96 Proiecte de cercetare comune moldo-ruse pentru 2008-03-01 Programe de stat pentru anii 2009-2012 https://expert.idsi.md/concurs/info/112 https://expert.idsi.md/concurs/info/112 Programe de stat pentru anii 2008-03-01 Proiecte pentru anii 2009-2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/108 https://expert.idsi.md/concurs/info/108 Proiecte instituţionale pentru anii 2008-02-01 Proiecte independente pentru tineri cercetători pentru anii 2009-2010 https://expert.idsi.md/concurs/info/113 https://expert.idsi.md/concurs/info/113 Proiecte independente pentru tineri cercetători pentru anii 2008-02-01