Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice
dr.hab Botnari Vasile
2020 - 2023
2Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soirilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvo
dr.hab Gonceariuc Maria
2020 - 2023
3Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale
dr. Ganea Anatolie
2020 - 2023
4Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2020 - 2023
5Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor
dr.hab Todiraş Vladimir
2020 - 2023
6Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive
dr.hab Nastas Tudor
2020 - 2023
7Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii
dr. Andronic Larisa
2020 - 2023
8Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice.
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2020 - 2023
9Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică
dr.hab Voloşciuc Leonid
2020 - 2023
10Sinteza componenților minori ai feromonilor și elaborarea tehnologiei de producere a capcanelor feromonale performante pentru monitorizarea dăunătorilor principali ai culturilor multianuale
dr. Şleahtici Vladimir
2020 - 2021
11Integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată
dr.hab Todiraş Vladimir
2020 - 2021