Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Cercetări biologice, chimice și biotehnologice ale plantelor de Carthamus spp.
dr. Ivanova Raisa
2016 - 2018
2Obţinerea bioregulatorilor noi de origine vegetală şi studierea inducerii reacţiilor de fi ziologo-biochimice ale rezistenţei la boli şi productivităţii plantelor de grâu
dr.hab Chintea Pavel - 2013
dr. Maşcenco Natalia - 2014
2013 - 2014
3Utilizarea compoziţiilor de microelemente şi microorganisme pentru ameliorarea fertilităţii solului în plantaţiile viticole
dr.hab Veliksar Sofia
2012 - 2014
4EMBRIOGENEZA DIRECTĂ – PROCEDEU BIOTEHNOLOGIC EFICIENT DE ERADICARE A VIRUSURILOR LA SOIURILE APIRENE DE VIŢĂ DE VIE
dr. Andronic Larisa
2012 - 2013
5Combină pentru recoltarea semințelor la culturile cerealiere, legumicole, plante aromatice și medicinale
dr.hab Botnari Vasile
2012
6Implementarea metodelor generative şi vegetative de producere a materialului săditor şi fondarea plantaţiei industriale a soiurilor-clone de levănţică (Lavandula angustifolia Mill.)
dr.hab Gonceariuc Maria
2012 - 2013
7Reproducerea seminţelor elită şi implementarea în cultură a soiului nou de soia Zodiac
dr.hab Celac Valentin
2012 - 2013
8Elucidarea capacităţii de coordonare şi integrare a funcţiilor în interconexiunea „rădăcină – tulpină - frunze” a unor specii de plante de cultură în diferite condiţii hidro-termice, nutriţie minerală şi salinizare
dr.hab Ştefîrţă Anastasia
2011 - 2014
9Elaboararea soiurilor performante de plante medicinale şi aromatice; perfecţionarea tehnologiilor de producere a materiei prime şi a materialului săditor
dr.hab Gonceariuc Maria
2011 - 2014
10Biotehnologii avansate şi mecanisme genetice şi fiziologice de inducere a variabilităţii genotipice şi formarea unui potenţial genetic sporit de productivitate şi rezistenţă al C3 şi C4 plantelor
dr.hab Balaur Nicolae
2011 - 2014
11Studierea activităţii aparatului fotosintetic şi centrelor de atracţie în diferite faze ale ontogenezei plantelor pomicole şi viticole
dr.hab Şişcanu Gheorghe
2011 - 2014
12Elaborarea tehnologiilor genetice de creare a soiurilor şi hibrizilor de culturi agricole, cu potenţial ereditar înalt pentru caracterele de producţie, calitate şi rezistenţă
dr.hab Lupaşcu Galina
2011 - 2014
13Obţinerea regalatorilor naturali de creştere, determinarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice, precum şi implementarea lor în tehnologiile de cultivare a plantelor
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2011 - 2014
14Crearea genotipurilor de grîu de toamnă cu rezistenţă sporită la ger şi secetă, productivitate înaltă şi calitate a boabelor
dr.hab Moraru Constantin
2011 - 2012
15Principii şi procedee tehnologice de formare şi păstrare a fructelor soiurilor noi de măr în atmosfera controlată
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2011 - 2014
16Cercetări genetico-moleculare ale genomurilor plantelor de cultură cu caractere valoroase în ameliorare
dr.hab Barbacar Nicolae
2011 - 2014
17Conservarea ex situ şi in situ a agrobiodiversităţii, managementul şi utilizarea eficientă a resurselor genetice vegetale în agricultura Republica Moldova
dr. Ganea Anatolie
2011 - 2014
18Implementarea tehnologiei inovaţionale de obţinere a seminţelor de categorii superioare la soiurile noi autohtone de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)
dr.hab Mihnea Nadejda
2011 - 2012
19Particularităţile morfogenetice, fiziologo-biochimice şi bioenergetice a plantelor de triticale heteroplasmatice hexaploide (Triticale, Secalotriticum) privind formarea productivităţii în diferite condiţii ecologice
dr.hab Balaur Nicolae
2010 - 2011
20Obţinerea regulatorului de creştere a plantelor din deşeurile agroindustriale (seminţe de tomate) şi studiul reacţiilor lui fiziologic biochimice ce induc rezistenţa la boli la culturile cereale
dr.hab Chintea Pavel
2010 - 2011
21Implementarea metodelor fizico-chimice din biologie în agricultura organică
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2010 - 2012
22Aplicarea complexă a substanţelor biologice superficial-active, microelementelor, biocidelor şi microorganismelor în pepiniera viticolă
dr.hab Veliksar Sofia
2010 - 2011
23Abordarea unei noi concepţii în tratamentul infecţiei cu HIV
dr. Calin Vasile
2010
24Aplicarea preparatului nutritiv Microcom-V în viticultură cu scopul majorării rezistenţei şi productivităţii plantelor.
dr.hab Veliksar Sofia
2010
25Implementarea sistemului de obţinere a producţiei ecologice de coacăz şi păstrarea ei.
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2010
26Modelarea complexă a condiţiilor de ocurenţă şi existenţă a apelor subterane în limita teritoriilor urbane
dr.hab Moraru Constantin
2009
27Elaborarea tehnologiei performante de dublare a cromozomilor la porumb
dr. Rotarenco Valeriu
2009 - 2010
28Dirijarea proprietăţilor biologice (microbiologice) şi chimice ale solului prin biotehnologii agricole moderne
dr.hab Emnova Ecaterina
2009
29Implementarea tehnologiei de aplicare a Reglagului în sistemul de obţinere a producţiei organice în viticultura Moldovei
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2009 - 2010
30Analiza spectrelor polimorfe ale genelor de protein kinase (PK) în genotipurile de porumb rezistente faţă de anumiţi patogeni
dr. Bondarenco Ecaterina
2008
31Depistarea paternului alelic optim pentru stabilirea riscului dezvoltării ictusului cerebral
dr. Mocan Elena
2008
32Analiza comparativă a factorilor moleculari genetici de risc implicaţi în dezvoltarea ictusului cerebral la populaţiile din Moldova şi Rusia
dr.hab Barbacar Nicolae
2008 - 2009
33Elaborarea şi adaptarea sistemelor de genotipare moleculară a soiurilor de legume din familia Solonaceae şi speciilor spontane înrudite
dr. Belousova Galina
2008 - 2009
34Influenţa elementelor genetice mobile asupra variabilităţii genetice a reprezentanţilor genului Brassica
dr. Tumanova Lidia
2008 - 2009
35Studierea mecanismelor rezistenţei plantelor la metale grele în scopul elaborării tehnologiilor inovaţionale de fitoremediere
dr.hab Veliksar Sofia
2008 - 2009
36Reglarea biosintezei metaboliţilor secundari in cultura celulelor şi a plantelor in vitro şi in vivo şi aprecierea influenţei acestor substanţe asupra reacţiilor fiziologice faţă de acţiunea factorilor abiotici (temperaturi extremale) şi biotici (acţiunea paraziţilor)
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2008 - 2009
37Implementarea tehnologiei de obţinere a producţie ecologice de zmeur şi păstrarea ei
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2008 - 2009