Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Cercetări biologice, chimice și biotehnologice ale plantelor de Carthamus spp.
dr. Ivanova Raisa
2016 - 2018
2Obţinerea bioregulatorilor noi de origine vegetală şi studierea inducerii reacţiilor de fi ziologo-biochimice ale rezistenţei la boli şi productivităţii plantelor de grâu
dr.hab Chintea Pavel - 2013
dr. Maşcenco Natalia - 2014
2013 - 2014
3Utilizarea compoziţiilor de microelemente şi microorganisme pentru ameliorarea fertilităţii solului în plantaţiile viticole
dr.hab Veliksar Sofia
2012 - 2014
4EMBRIOGENEZA DIRECTĂ – PROCEDEU BIOTEHNOLOGIC EFICIENT DE ERADICARE A VIRUSURILOR LA SOIURILE APIRENE DE VIŢĂ DE VIE
dr. Andronic Larisa
2012 - 2013
5Combină pentru recoltarea semințelor la culturile cerealiere, legumicole, plante aromatice și medicinale
dr.hab Botnari Vasile
2012
6Implementarea metodelor generative şi vegetative de producere a materialului săditor şi fondarea plantaţiei industriale a soiurilor-clone de levănţică (Lavandula angustifolia Mill.)
dr.hab Gonceariuc Maria
2012 - 2013
7Reproducerea seminţelor elită şi implementarea în cultură a soiului nou de soia Zodiac
dr.hab Celac Valentin
2012 - 2013
8Elucidarea capacităţii de coordonare şi integrare a funcţiilor în interconexiunea „rădăcină – tulpină - frunze” a unor specii de plante de cultură în diferite condiţii hidro-termice, nutriţie minerală şi salinizare
dr.hab Ştefîrţă Anastasia
2011 - 2014
9Elaboararea soiurilor performante de plante medicinale şi aromatice; perfecţionarea tehnologiilor de producere a materiei prime şi a materialului săditor
dr.hab Gonceariuc Maria
2011 - 2014
10Biotehnologii avansate şi mecanisme genetice şi fiziologice de inducere a variabilităţii genotipice şi formarea unui potenţial genetic sporit de productivitate şi rezistenţă al C3 şi C4 plantelor
dr.hab Balaur Nicolae
2011 - 2014
11Studierea activităţii aparatului fotosintetic şi centrelor de atracţie în diferite faze ale ontogenezei plantelor pomicole şi viticole
dr.hab Şişcanu Gheorghe
2011 - 2014
12Elaborarea tehnologiilor genetice de creare a soiurilor şi hibrizilor de culturi agricole, cu potenţial ereditar înalt pentru caracterele de producţie, calitate şi rezistenţă
dr.hab Lupaşcu Galina
2011 - 2014
13Obţinerea regalatorilor naturali de creştere, determinarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice, precum şi implementarea lor în tehnologiile de cultivare a plantelor
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2011 - 2014
14Crearea genotipurilor de grîu de toamnă cu rezistenţă sporită la ger şi secetă, productivitate înaltă şi calitate a boabelor
dr.hab Moraru Constantin
2011 - 2012
15Principii şi procedee tehnologice de formare şi păstrare a fructelor soiurilor noi de măr în atmosfera controlată
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2011 - 2014
16Cercetări genetico-moleculare ale genomurilor plantelor de cultură cu caractere valoroase în ameliorare
dr.hab Barbacar Nicolae
2011 - 2014
17Conservarea ex situ şi in situ a agrobiodiversităţii, managementul şi utilizarea eficientă a resurselor genetice vegetale în agricultura Republica Moldova
dr. Ganea Anatolie
2011 - 2014
18Implementarea tehnologiei inovaţionale de obţinere a seminţelor de categorii superioare la soiurile noi autohtone de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)
dr.hab Mihnea Nadejda
2011 - 2012
19Particularităţile morfogenetice, fiziologo-biochimice şi bioenergetice a plantelor de triticale heteroplasmatice hexaploide (Triticale, Secalotriticum) privind formarea productivităţii în diferite condiţii ecologice
dr.hab Balaur Nicolae
2010 - 2011
20Obţinerea regulatorului de creştere a plantelor din deşeurile agroindustriale (seminţe de tomate) şi studiul reacţiilor lui fiziologic biochimice ce induc rezistenţa la boli la culturile cereale
dr.hab Chintea Pavel
2010 - 2011
21Implementarea metodelor fizico-chimice din biologie în agricultura organică
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2010 - 2012
22Aplicarea complexă a substanţelor biologice superficial-active, microelementelor, biocidelor şi microorganismelor în pepiniera viticolă
dr.hab Veliksar Sofia
2010 - 2011
23Abordarea unei noi concepţii în tratamentul infecţiei cu HIV
dr. Calin Vasile
2010
24Aplicarea preparatului nutritiv Microcom-V în viticultură cu scopul majorării rezistenţei şi productivităţii plantelor.
dr.hab Veliksar Sofia
2010
25Implementarea sistemului de obţinere a producţiei ecologice de coacăz şi păstrarea ei.
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2010
26Elaborarea tehnologiei performante de dublare a cromozomilor la porumb
dr. Rotarenco Valeriu
2009 - 2010
27Modelarea complexă a condiţiilor de ocurenţă şi existenţă a apelor subterane în limita teritoriilor urbane
dr.hab Moraru Constantin
2009
28Dirijarea proprietăţilor biologice (microbiologice) şi chimice ale solului prin biotehnologii agricole moderne
dr.hab Emnova Ecaterina
2009
29Implementarea tehnologiei de aplicare a Reglagului în sistemul de obţinere a producţiei organice în viticultura Moldovei
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2009 - 2010
30Analiza spectrelor polimorfe ale genelor de protein kinase (PK) în genotipurile de porumb rezistente faţă de anumiţi patogeni
dr. Bondarenco Ecaterina
2008
31Implementarea tehnologiei de obţinere a producţie ecologice de zmeur şi păstrarea ei
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2008 - 2009
32Depistarea paternului alelic optim pentru stabilirea riscului dezvoltării ictusului cerebral
dr. Mocan Elena
2008
33Analiza comparativă a factorilor moleculari genetici de risc implicaţi în dezvoltarea ictusului cerebral la populaţiile din Moldova şi Rusia
dr.hab Barbacar Nicolae
2008 - 2009
34Elaborarea şi adaptarea sistemelor de genotipare moleculară a soiurilor de legume din familia Solonaceae şi speciilor spontane înrudite
dr. Belousova Galina
2008 - 2009
35Influenţa elementelor genetice mobile asupra variabilităţii genetice a reprezentanţilor genului Brassica
dr. Tumanova Lidia
2008 - 2009
36Studierea mecanismelor rezistenţei plantelor la metale grele în scopul elaborării tehnologiilor inovaţionale de fitoremediere
dr.hab Veliksar Sofia
2008 - 2009
37Reglarea biosintezei metaboliţilor secundari in cultura celulelor şi a plantelor in vitro şi in vivo şi aprecierea influenţei acestor substanţe asupra reacţiilor fiziologice faţă de acţiunea factorilor abiotici (temperaturi extremale) şi biotici (acţiunea paraziţilor)
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2008 - 2009