Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor natransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții
dr.,ing. Petrov Victor
2021 - 2024
2Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în RM
dr. Uşurelu Natalia
2021 - 2024
3Optimizarea conduitei diagnostico- curative în dezabilitățile funcționale pereniale la copii operați pentru malformații colorecto-anale, perineale și a axului neural spinal
dr. Boian Veaceslav
2020 - 2023
4Profilul focusării isoelectrice a Transferinei în dereglările congenitare ale proceselor de glucozare la pacienți din Moldova
dr. Samohvalov Elena
2018 - 2019
5Tehnologii inovatoare în domeniul geneticii moleculare pentru dezvoltarea medicinii de precizie în Republica Moldova
dr. Sacară Victoria
2018 - 2019
6Evaluarea spectrului aminoacizilor și a profilului mutațional-genetic în genele metabolismului Homocisteinei la copiii cu obezitate.
dr. Samohvalov Elena
2017 - 2018
7Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului
dr. Sacară Victoria
2016 - 2018
8Stimularea dezvoltării tehnologiilor inovaţionale în cercetarea Geneticii Umane şi promovarea participării active în proiecte prin conectarea la Infrastructura Cercetării Europene
dr. Sacară Victoria
2015 - 2016
9Aplicarea diferențiată a metodelor clasice, laparascopic asistate și minim-invazive în tratamentul chirurgical al malformațiilor intestinale la copii.
dr.hab Boian Gavril
2015 - 2018
10Evaluarea factorilor determinanţi ai morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin maladii genetice şi profilaxia lor în populaţia Republicii Moldova
dr. Uşurelu Natalia
2015 - 2018
11Prevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei cerebrale, la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie
dr. Curteanu Ala
2015 - 2018
12Mortinatalitatea în Republica Moldova: estimarea factorilor medico-sociali și direcțiile principale de micșorare a pierderilor fetale.
dr. Gaţcan Ştefan
2015 - 2018
13Lărgirea spectrului mutațional în gena Fenilalaninhidroxilazei la pacienții cu fenilcetonurie din Republica Moldova
dr. Badicean Dumitru
2014 - 2015
14Elaborarea conduitei integrate a maladiilor atopice la copii
dr. Cojocaru Ala
2011 - 2014
15Evaluarea factorilor cauzali şi perfecţionarea metodelor de recuperare a funcţiei reproductive şi prevenirea maladiilor genetice în Republica Moldova
dr.hab Moşin Veaceslav - 2011
dr.hab Moşin Veaceslav - 2012
dr. Uşurelu Natalia - 2013
dr. Uşurelu Natalia - 2014
2011 - 2014
16Specificul evoluţiei infecţiei la nou-născutul prematur şi dezvoltarea metodelor de prevenir e a complicaţiilor infecţioase
dr.hab Stratulat Petru
2011 - 2014
17Aspecte clinico-experimentale în dezvoltarea intrauterină şi a factorilor ce influenţează sistemul nervos la făt
dr.hab Eţco Ludmila - 2014
dr.hab Iliciuc Ion - 2013
dr.hab Iliciuc Ion - 2011
dr.hab Iliciuc Ion - 2012
2011 - 2014
18Factori funcţionali si imunohistochimici de diagnostic şi aportul acestora în tratamentul disfuncţiilor neurodisplastice digestive la copii.
dr.hab Boian Gavril
2011 - 2014
19Metode complexe nemedicamentoase în profilaxia şi tratamentul afecţiunilor colului şi cavităţii uterine.
dr.hab Eţco Ludmila
2010 - 2012
20Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a IMSP ICŞDOSMC pentru implementarea metodelor moderne fundamentale de cercetări genetico-moleculare
dr. Horodişteanu-Banuh Adela
2010
21Corecţia univentriculară în tratamentul viciilor cardiace congenitale complexe.
dr. Repin Oleg
2010
22Interacţiunea genico-ecologică în dezvoltarea şi răspândirea maladiilor atopice la copii
dr. Cojocaru Ala
2009 - 2010
23Perfecţionarea diagnosticului şi tratamentului medico-chirurgical al malformaţiilor neuromusculare intestinale la copii în baza examinării morfofuncţionale
dr.hab Boian Gavril
2009 - 2010
24Specificul adaptării nou-născuţilor cu greutate mică (GMN) şi foarte mică la naştere (GFMN) şi studiul impactului tehnologiilor medicale înalte în dezvoltarea complicaţiilor somatice şi neurologice la aceşti copii
dr.hab Stratulat Petru
2009 - 2010
25Studiul unor factori fenotipici în dezvoltarea şi răspîndirea maladiilor atipice la copii în funcţie de determinanţi ecologici
dr. Cojocaru Ala
2009 - 2010
26Profilaxia precoce şi tratamentul preventiv a gravidelor cu risc sporit de patologie a sistemului nervos central la făt întru micşorarea invalidităţii copiilor şi sanării neuropsihice a societăţii
dr.hab Eţco Ludmila
2009 - 2010
27Elaborarea metodei de ameliorare psihomotorie a pacienţilor cu maladia Dawn şi stări psihologice a familiei
dr.hab Eţco Ludmila
2008 - 2009