Contest

Emite conţinut
Apel închis. Proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018
2016-05-27
CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în...
Apel închis. Concurs al proiectelor ASM & STCU în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”, 2017
2016-05-26
În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), aangajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul...
Apel închis. Proiecte bilaterale 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare şi Informatizărea a Ucrainei pentru perioada 2016-2018
2016-04-17
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare  şi Informatizare a Ucrainei (ASŞIIU) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei în domeniul ...
Apel închis. Proiecte bilaterale 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiințifică și Inovare din România
2016-04-01
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI) și Academia de Ştiințe a Moldovei (AŞM) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Programului de cooperare științifică și tehnologică, semnat la București, la data de...
Apel închis. Proiecte pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2016
2016-02-19
CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ al ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor privind editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pe anul 2016 Propunerea de proiect privind editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2016 va întruni...
Apel închis. Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016
2016-01-22
CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi...
Apel închis. Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2016
2015-12-14
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei desfășoară concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2016.Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.Cerința...
Apel închis. Proiecte din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017
2015-10-16
Consiliul Suprem Pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform Hotărîrii nr. 231 din 01 octombrie 2015,  anunţă extinderea termenului de depunere a proiectelor finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017 din cadrul programului de stat “Regenerare prin terapie celulară a...
Apel închis. Proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2016-2017
2015-09-18
CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat,  pentru anii 2016-2017.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în...
Apel închis. Water Works 2014 JPI ERA-NET Cofund
2015-09-14
Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului H2020 JPI- WaterWorks2014 ERA-NET Cofund pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Watwr Systems”. În acest proiect...
Apel închis. Programul „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”
2015-05-25
În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), a angajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova se lansează apelul pentru...
Apel închis. Proiecte pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015
2015-05-22
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINTE A MOLDOVEI anunţă concursul privind „Editarea Monografiilor Ştiinţifice (lucrări de valoare) pe anul 2015Propunerea de proiect privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015 va întruni următoarele...
Apel închis. Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015
2015-05-15
CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi...
Apel închis. STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2016-2017
2015-03-01
Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru...
Apel închis. Proiecte pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană 2015
2015-01-12
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene "Suportul ...