Contest

Emite conţinut
Apel închis. Concurs al proiectelor ASM & STCU în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”
2017-06-26
În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), aangajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul...
Apel închis. Concepții ale programelor de stat pentru anii 2018-2019
2017-05-31
Se anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2018-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor reflecta soluționarea problemelor stringente ale țării, precum și dezvoltarea științei și...
Apel închis. Proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019
2017-05-30
 Proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii...
Apel închis. Proiecte de cercetare 2018-2019: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI)
2017-05-30
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) anunţă cel de al patrulea concurs comun de proiecte de cercetare pentru perioada 2018-2019, în baza Acordului de cooperare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi CNCI (Italia), semnat pe data de 22 februarie 2017. Scopul Concursului...
Apel închis. Concurs suplimentar a proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2018
2017-05-22
 Condiţii de participare · Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect. · În funcţia de director de proiect pot fi desemnate doar persoane titulare ale...
Apel închis. CONCURS A PROIECTELOR PENTRU ”EDITAREA MONOGRAFIILOR ȘTIINȚIFICE (LUCRĂRI DE VALOARE)” PENTRU ANUL 2018
2017-05-22
Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării. Obiectivele concursului: Sporirea capacităților de cercetare,  inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice. ...
Apel închis. Proiecte de modernizare a infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene RESINFRA 2017-2018
2017-05-19
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs privind ”Modernizarea Infrastructurii de Cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene” pentru anii 2017-2018 - RESINFRA, în conformitate cu Hot.CSȘDT Nr.12 din 12.01.2017 și Decizia Consiliului de...
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU TINERII CERCETĂTORI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANII 2018-2019
2017-03-26
1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare, obţinerea de noi cunoştinţe, asigurarea unui nivel adecvat al cercetării, care ar garanta compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor ştiinţifice ale...
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE INTERNAŢIONALE FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL 2017
2017-02-26
Scopul si obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale. Obiectivele concursului: Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; Schimbul de experiență în domeniul...
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU EDITAREA MONOGRAFIILOR ȘTIINȚIFICE PENTRU ANUL 2017
2017-02-26
 Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării.   Obiectivele concursului: - Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de...
Apel închis. Concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017 - PRELUNGIRE
2016-11-30
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017. Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi. Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea...
Apel închis. CPI-Water-Works-2015-ERA-NET
2016-09-14
Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului H2020 JPI- WaterWorks2014 ERA-NET Cofund pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Watwr Systems”. În acest proiect...
Apel închis. Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2017
2016-09-05
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017.Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi.Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor...
Apel închis. Concurs repetat al proiectelor din cadrul programului de stat (coord. dr. hab. Anatol Petrencu), finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018
2016-08-05
CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL AȘM anunță concursul repetat al proiectelor din cadrul programului de stat “Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” (coord. dr. hab. Anatol...
Apel închis. Proiecte din cadrul programelor de stat finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018
2016-05-27
CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018, după cum urmează:1.    „Securitatea economică în contextul integrării regionale și europene a Republicii...