Конкурс

Emite conţinut
Apel închis. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2014
2013-10-14
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale...
Apel închis. STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2014-2015
2013-09-15
Proiecte bilaterale AŞM - STCU pentru perioada...
Apel închis. Editare a monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2013 (extins)
2013-07-26
Condiţiile concursului a) prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate, precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale; b) să fie prezentată lista lucrărilor autorului (autorilor) din...
Apel închis. Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2013
2013-07-01
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2013 cu finanţarea din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul total al proiectului. Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea...
Apel închis. Proiecte independente pentru tinerii cercetători - 2014
2013-06-17
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă Concursul proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru TINERII CERCETĂTORI      Proiectele vor fi finanțate din bugetul național. Administrarea concursului este în responsabilitatea Centrului pentru...
Apel închis. Proiecte de cercetare comune moldo-ucrainene pentru perioada 2014-2015
2013-05-31
APEL COMUN DE PROIECTE Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucrainei I. Date generale Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucarinei (ANŞIIU) lansează Apelul...
Apel închis. Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2012
2013-02-12
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor privind organizarea manifestărilor ştiinţifice pe anul 2012   I. Propunerea de proiect pentru organizarea manifestărilor internaţionale va întruni următoarele condiţii: a) la eveniment vor participa...
Apel închis. Proiecte pentru anii 2014-2015 în cadrul programelor de stat
2012-12-07
Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat   Proiecte pentru anii 2013-2014 în cadrul următoarelor programe de stat:   1. Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate – coordonator acad. Ion Ababii; 2. Implementarea tehnologiilor telemedicale în acordarea asistenţei medicale de urgenţă...
Apel închis. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2013
2012-10-15
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale...
Apel închis. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă 2013-2014
2012-10-13
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs:   Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă pentru următoarele domenii: Arheologie; Ftiziopneumologie; Dezvoltarea societăţii...
Apel închis. Proiecte independente pentru tinerii cercetători 2013-2014
2012-10-12
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 concursul:   Proiecte independente pentru tinerii cercetători: Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35...
Apel închis. Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific 2013 -2014 (cu excepţia tehnicii de calcul)
2012-10-12
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs:   Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific, cu excepţia tehnicii de calcul: Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) echipa de...
Apel închis. Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2013
2012-10-12
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs: Organizarea manifestărilor ştiinţifice     A. Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale va întruni următoarele condiţii: a) la eveniment vor participa cel puţin trei...
Apel închis. Proiecte de cercetare în stiintele reale şi exacte 2013-2014 (Moldova-Belarus)
2012-10-05
Concursul proiectelor bilaterale cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB), în baza Acordului de colaborare între...
Apel închis. Proiecte de cercetare pentru mobilitate 2013-2014 (Moldova-Italia)
2012-10-05
Concursul proiectelor bilaterale cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI), în baza Programului de cooperare a Acordului de cooperare ştiinţifică ...