Contest

Emite conţinut
Apel închis. Proiecte de cercetări ştiintifice fundamentale şi aplicative 2015 - 2018, apel suplimentar
2015-01-06
Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 08.09.2014 cu...
Apel închis. Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2015-2016
2014-12-19
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2015. Condiția obligatorie pentru participare la concurs este ca prin proiectul propus, agentul economic să introducă un serviciu, produs, proces nou,...
Apel închis. Proiecte de cercetare: AŞM (Moldova) - FRCFB (Belarus) pentru 2015-2016
2014-10-20
Concurs comun de proiecte de cercetare: Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) - Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB) Centrul Proiecte Internaţionale anunţă cel de-al treilea concurs de proiecte de cercetare pentru 2015-2016 cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB),...
Apel închis. Proiecte din cadrul Programelor de Stat pentru anii 2015-2016
2014-10-13
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  anunţă concursul proiectelor pentru anii 2015-2016 în cadrul următoarelor programe de stat:Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova – coordonator acad. Belostecinic Grigore;...
Apel închis. Proiecte independente pentru tinerii cercetători 2015-2016
2014-10-10
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2015-2016.Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii:conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de...
Apel închis. Proiecte de cercetare pentru mobilitate: AŞM (Moldova) - CNCI (Italia) pentru 2015-2016
2014-09-30
Concursul comun de proiecte de cercetare pentru mobilitate: Academia de Stiinte a Moldovei - Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI) Conform Hotărârii nr.124 al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM din 02 iunie 2014 „Cu privire la anunţarea concursului comun de proiecte de cercetare...
Apel închis. STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2015-2016
2014-09-20
Proiecte bilaterale AŞM - STCU pentru perioada...
Apel închis. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2015
2014-09-15
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale...
Apel închis. Proiecte de cercetări ştiintifice fundamentale şi aplicative 2015 - 2018
2014-07-28
APEL – CONCURS PROIECTE DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE 2015-2018 Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în...
Apel închis. Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2014
2014-07-13
ANUNȚ privind concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2014  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2014 cu volumul finanţării din bugetul de stat în mărime de până la...
Apel închis. Editare a monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2014
2014-06-20
APEL - CONCURS EDITAREA MONOGRAFIILOR ŞTIINŢIFICE (LUCRĂRI DE VALOARE) - 2014Propunerea de proiect privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2014 va întruni următoarele condiţii: prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii...
Apel închis. Concepții ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019
2014-06-03
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2015-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor...
Apel închis. Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice - 2014
2014-03-27
 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor privind organizarea manifestărilor ştiinţifice pe anul 2014 I. Propunerea de proiect pentru organizarea manifestărilor internaţionale va întruni următoarele condiţii:a) la eveniment vor participa...
Apel închis. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2014
2013-10-14
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale...
Apel închis. STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2014-2015
2013-09-15
Proiecte bilaterale AŞM - STCU pentru perioada...