Contest

Emite conţinut
Apel închis. Proiecte pentru program de colaborare bilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării între Consiliul Naţional de Cercetare din Italia şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2011-2012
2010-10-13
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) lansează primul Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ştiinţifică între AŞM şi CNCI încheiat la data de 23 iunie 2010.   Scopul concursului este de a promova...
Apel închis. Proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă pentru 2011-2014
2010-07-23
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI lansează concursul proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă APEL deschis în perioada 1 mai – 3o iunie 2010, in conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare Participarea este deschisă...
Apel închis. Proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru tineri cercetători 2010-2011
2010-06-13
Propunerea de proiect va include următoarele condiţii: a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe, în vîrstă de pînă la 35 de ani; b) la realizarea proiectului vor participa cel puţin 4 tineri, inclusiv nu mai puţin de 50 la sută masteranzi şi doctoranzi, în vîrstă de pînă la 30 de ani; c) baza...
Apel închis. STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2011-2012
2010-04-30
În conformitate cu „Acordul de colaborare între Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM)” se lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:1.    Biomedicina,...
Apel închis. Concurs comun AŞM - ANCS a propunerilor de proiecte ştiinţifice pentru anii 2010-2012
2010-04-02
Concurs comun AŞM - ANCS a propunerilor de proiecte ştiinţifice pentru anii 2010-2012...
Apel închis. Proiecte pentru anul 2010
2010-03-01
Proiecte pentru anul...
Apel închis. Programe de stat pentru anii 2010-2013
2010-01-01
Programe de stat pentru anii...
Apel închis. Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat pentru anul 2010-2011
2009-11-01
Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat pentru anul...
Apel închis. Proiecte de transfer tehnologic pentru anul 2010
2009-08-31
Executorii proiectelor pot fi instituţiile acreditate în domeniul ştiinţei şi inovării. Condiţia obligatorie pentru participarea la concurs este garanţia cofinanţării proiectului din surse nebugetare în mărime de minim 50 la sută din costul lui şi respectarea prevederilor Acordului de parteneriat între Guvern şi...
Apel închis. Concurs comun AŞM - BMBF a proiectelor de cercetare pentru anul 2010
2009-07-10
Concurs comun AŞM - BMBF a proiectelor de cercetare pentru anul...
Apel închis. STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2010-2011
2009-07-10
Scopul acestui program este contribuirea la valorificarea şi dezvoltarea potenţialului tehnico-ştiinţific din Republica Moldova, la extinderea relaţiilor de colaborare internaţională, la aprofundarea rolului ştiinţei şi inovării în societate şi promovarea acestora în calitate de priorităţi naţionale. Cerinţele de...
Apel închis. Concursul comun a proiectelor de cercetare AŞM-FRCFB 2010-2011
2009-06-13
Se anunţă concurs de proiecte de cercetare în următoarele disciplini ale ştiinţelor reale şi exacte: * (01) valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă; * (02) biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii; * (03) biotehnologii agricole,...
Apel închis. Proiecte pentru procurarea echipamentului ştiinţific pentru anul 2010
2009-06-12
Propunerea de proiect va include următoarele condiţii: a) echipa de realizare are o concepţie argumentată în ce priveşte contribuţia ei ulterioară la dezvoltarea domeniului ştiinţific în care activează, importanţa şi perspectivele cercetărilor ştiinţifice din cadrul laboratorului sau centrului în plan naţional şi...
Apel închis. Programe de stat pentru anii 2010-2012
2009-06-10
Programe de stat pentru anii...
Apel închis. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicată în sfera ştiinţei şi inovării
2009-05-09
Proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicată în sfera ştiinţei şi inovării, conform următoarelor direcţii strategice: a) Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene (costul total al,...