Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
dr. Mincu Eugenia
2020 - 2023
2Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
dr. Corcinschi Nina
2020 - 2023
3Literatura prin prisma arhetipologiei
dr. Ivanov Nadejda
2019