Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
dr. Mincu Eugenia
2020 - 2023
2Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
dr. Corcinschi Nina
2020 - 2023
3Narațiuni ale erosului
dr. Corcinschi Nina
2020
4Literatura prin prisma arhetipologiei
dr. Ivanov Nadejda
2019
5Congresul Mondial al Eminiscologilor, ediția a VIII- a
dr.hab Cimpoi Mihai
2019
6Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a VII-a, Traduceri din opera lui Mihai Eminescu în limbile romanice
dr.hab Cimpoi Mihai
2018
7Semnul lexical și dezambiguizarea lui semantică
dr.hab Bahnaru Vasile
2018 - 2019