Implimentarea soiurilor speciilor aromatic – condimentare în producerea mirodeniilor autohtone (sare grunjoasă, ulei şi oţet aromatizat).

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Chisnicean Lilia Pavel
10.824.04.109T
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
SRL Triodor
2010
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Pe terenurile agricole ale SRL „Triodor” şi ale Grădinii Botanice vor fi implementate soiurile speciilor aromatic–condimentare prin crearea plantaţiilor industriale de producere. Se va asigura fluxul tehnologic de producere a condimentelor cu materia primă recoltată. Vor fi fondate plantaţiile de producere a seminţelor şi a materialului săditor. Vor fi implementate soiurile speciilor aromatic-condimentare în industria alimentară. Vor fi testate, definitivate şi implementate elementele tehnologice organice la fondarea plantaţiilor de producere a materiei prime soiurilor menţionate. Va fi montată o linie tehnologică de producere a condimentelor originale autohtone. Vor fi fabricate produse noi originale (oţet balzamic ) din materie primă nepoluată.
2010
195.0
2010
0.0