Producerea dejunurilor uscate pe baza tehnologiei de extrudare din materia primă autohtonă ecologică

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Caragia Vavil Filip
12.824.14.154T
SRL Triodor
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2012-01-01 - 2012-12-31
2012
Se vor obţine: lista şi cerinţele standardelor naţionale şi a Directivelor Uniunii Europene existente privind producerea dejunurilor uscate din cereale, leguminoase, fructe şi legume; scheme tehnologice de fabricare a dejunurilor uscate; compoziţia fizico-chimică a materiei prime existente pentru producerea dejunurilor uscate;parametrii materiei prime destinate producerii dejunurilor uscate; regimuri de pregătire a materiei prime pentru extrudare; compoziţia fizico-chimică a materiei prime pregătite pentru extrudare; proces verbal privind procurarea, montarea şi încercarea aparatului de umflat vase-pet; partide experimentale de producere a dejunurilor uscate; compoziţia fizico-chimică şi proprietăţile organoleptice ale dejunurilor uscate fabricate.
2012
300.0
2012
0.0