Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

От
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiectePersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat
1Universitatea de Stat din Moldova182110
2Universitatea Tehnică a Moldovei16245
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“161131
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM1204
5Institutul de Chimie al AŞM7815
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM625
7Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare498
8Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM48
9Universitatea Agrară de Stat din Moldova4718
10Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM4611
11Institutul de Zoologie al AŞM4515
12Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi4511
13Centrul Naţional de Sanătate Publică444
14Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 3716
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM356
16Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM34
17Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău3440
18Institutul de Filologie al AŞM343
19IMSP Institutul Oncologic326
20Academia de Studii Economice din Moldova3239
21Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM31
22Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM314
23IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“286
24Universitatea de Stat din Tiraspol2818
25IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii275
26Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM2511
27Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM24
28Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM249
29Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”233
30IMSP Institutul de Cardiologie227
31Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“20
32Institutul de Energetica al AŞM194
33Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM184
34Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei16
35Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM162
36Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”164
37Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM15
38Institutul de Istorie al AŞM151
39Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei157
40Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM138
41Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM1310
42Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie13
43Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova1318
44Academia de Ştiinţe a Moldovei12
45Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“11
46Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor11
47IMSP Institutul de Medicină Urgentă11
48IMSP Spitalul Clinic Republican11
49Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM10
50Institutul de Chimie10
51Institutul Naţional de Cercetări Economice10
52Institutul de Fizică Aplicată10
53Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.94
54Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP9
55Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“91
56Institutul de Zoologie8
57Firma „Bodiul-ARA“8
58Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală8
59Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară87
60Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
61Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie7
62Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
63Fondul „AGROINVEST“6
64Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
65Institutul de Tehnologii Alimentare6
66RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
67Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"5
68Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică5
69Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
70I.M. S.A. Uzina „Topaz”5
71Institutul de Istorie5
72Necunoscută, Moldova4
73Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie4
74"MOLDAGROTEHNICA" S.A.4
75Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
76Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”4
77Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei4
78Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
79Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice4
80Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”3
81Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”3
82Institutul Patrimoniului Cultural3
83Institutul de Geologie şi Seismologie3
84SRL Triodor3
85Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă3
86ÎS „Aselteh” 3
87Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
88Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
89Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice323
90Academia de Administrare Publică, Republica Moldova36
91Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova32
92Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
93Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor''2
94Institutul de Ecologie şi Geografie2
95Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"2
96Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
97Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
98Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
99Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
100TOMAI-VINEX SA2
101Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
102S.A. „Seminte Agro“2
103AZAT-SU1
104SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
105Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
106Institutul de Pomicultură1
107Institutul de Arte1
108Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 1
109Firma „AVVEX“1
110Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"1
111Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”111
112Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
113Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
114Institutul de Energetica1
115Şcoala Antropologică Superioară1
116BC Moldova Agroindbank S.A.1
117Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
118S.R.L. Azamet-Pro1
119Biochemtech SRL1
120ÎI „Gavaziuc David“1
121Ecosorbent SRL1
122Salonix-Teh SRL1
123Eco-Consult SRL1
124PANTEHNO-NORD SRL1
125ABS SRL1
126SRL Bioconvagro1
127Sanin SRL1
128Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“1
129Centrul Naţional de Management în Sănătate1
130SRL Avantbios1
131"HYGIEACOM" SRL1
132Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
133SRL Artproeco1
134S.R.L. TERRA ARB GRUP1
135"Molfarmgrup" S.R.L.1
136Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
137Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
138Goliat-Vita SRL1
139IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1