POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 7173

1Caba C.
2Caba G.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Cabac A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Cabac A.
5Cabac D.
6Cabac E.
7Cabac E. V.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Cabac G.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Cabac I.
10Cabac L.
11Cabac L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Cabac L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Cabac S.
14Cabac S. S.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.27 Mecanica corpului solid deformabil
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Cabac V.
16Cabac V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Cabac V. C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Cabac-Pogorevici I.
Doctor în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Cabacenco P.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Cabacenco Z.