Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Geologie şi Seismologie

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Studii structurii geologice a teritoriului R.M. pentru valorificarea raţională a substanţelor minerale utile şi reducerii riscului seismic.
dr. Nicoara Igor
2020 - 2023
2Potenţialul Apelor Subterane: Argumentarea teoretică, Estimarea, Folosirea Diversificată şi schimbări posibile.
dr.hab Moraru Constantin
2020 - 2023
3Studiul formațiunilor sedimentare de vârstă Neogenă de pe Platforma Moldovenească
dr. Nicoara Igor
2018 - 2019