Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Chimie

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Metilcetone aromatice în sinteza compușilor heterociclici biologic activi
dr. Pogrebnoi Serghei
2021 - 2022
2

Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a matodelor moderne de sinteză organică

dr.hab Kulciţki Veaceslav
2020 - 2023
3Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.
dr.hab Povar Igor
2020 - 2023
4Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă.
dr.hab Lupaşcu Tudor
2020 - 2023
5Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați
dr. Lozan Vasile
2020 - 2023
6Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli
dr.hab Macaev Fliur
2020 - 2023
7Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu
dr.hab Duca Gheorghe
2020 - 2023
8Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultura, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor "S" și "D" cu leganzi polidentați
dr.hab Bulhac Ion
2020 - 2023
9Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor
dr. Petuhov Oleg
2019
10Stereoizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitatea antivirală
dr. Sucman Natalia
2019