Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Zoologie

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.
dr.hab Buşmachiu Galina
2020 - 2023
2Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor.
dr.hab Zubcov Elena
2020 - 2023
3Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic
dr.hab Toderaş Ion
2020 - 2023
4Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acesteia în combaterea biologică a unor helmintoze la animale
dr. Gherasim Elena
2019
5

Raising the environmental awareness of the youth on transboundary river values 

dr.hab Zubcov Elena
2018 - 2021
6

MONITOX - Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and public exposure prevention”

dr.hab Zubcov Elena
2018 - 2021
7Evaluarea structurii hidrobiocenozelor și calității apelor râurilor Răut și Bâc
dr. Tumanova Daria
2018 - 2019
8Identificarea taxonomică, detectarea moleculară și supravegherea unor noi boli, transmise la om și animale de insectele hematofage din fauna Republicii Moldova
dr. Şuleşco Tatiana
2018 - 2019