Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Eco-Consult SRL

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea tehnologiei de producere a preparatului RECOL pentru sistemele ecologic inofensive de protecție a plantelor
dr.hab Todiraş Vladimir
2012 - 2013