Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Perspectivele demografice ale satului moldovenesc: analiza retrospectivă şi prognoza demografică
dr. Buciuceanu-Vrabie Mariana
2011 - 2012
2Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaştere (aspecte filosofice)
dr.hab Pascaru Ana
2011 - 2014
3Impactul modificării structurii demografice a populaţiei asupra dezvoltarii socio-economice a Republicii Moldova: evaluarea retrospectivă şi prospectiva
dr.hab Paladi Gheorghe
2011 - 2014
4Interacţiunea dintre stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice
dr.hab Varzari Pantelimon
2011 - 2014
5Evoluţia stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii şi perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova
dr. Mocanu Victor
2011 - 2014
6Oportunităţi de valorificare a opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova
dr.hab Moraru Victor
2011 - 2014
7Provocări principale pentru securitatea demografică: tangenţe şi divergenţe în Belarus şi Moldova
dr.hab Paladi Gheorghe
2010 - 2011
8Funcţionalitatea si impactul organizaţiilor neguvernamentale din Ucraina si Republica Moldova asupra factorului decizional
dr.hab Varzari Pantelimon
2010 - 2011
9Factorii determinanţi ai nuptialităţii şi natalităţii în Ucraina şi Moldova
dr.hab Gagauz Olga
2010 - 2011
10Realităţi şi perspective ale consolidării statului şi probleme cooperării cu societatea civilă în spaţiul postsovietic (studiu comparat)
dr.hab Anikin Vladimir
2009 - 2010
11Redimensionarea valorilor sociale şi cultural-spirituale în contextul vecinătăţii cu Uniunea Europeană
dr.hab Pascaru Ana
2009 - 2010
12Resursele, mecanismele şi efectele realizării puterii politice în Republica Moldova
dr.hab Varzari Pantelimon
2009 - 2010
13Evoluţia social-demografică a populaţiei apte de muncă şi impactul ei asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova
dr.hab Paladi Gheorghe
2009 - 2010
14Crearea infrastructurii de eficientizare a participării comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la Programul Cadru 7
dr. Porcescu Sergiu
2009 - 2010
15Tehnologii avansate în structura dezvoltării durabile a sistemelor inovaţionale din Republica Belarus şi Republica Moldova: problema concordanţei valorilor noosferice
dr. Rusandu Ivan
2008 - 2009