Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Elaborarea științifică a Enciclopediei Moldovei și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere
dr.hab Manolache Constantin
2020 - 2023
2Terminologia economică ca suport științific în teoria securității economice a statului
dr.hab Belostecinic Grigore
2017 - 2018
3Deportările din RSS Moldovenească între istorie și memorie: biografii individuale și colective, valorificări istoriografice
dr.hab Manolache Constantin
2017 - 2018
4Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova
dr. Cereteu Igor
2016 - 2017
5Activitatea editorială a Academiei de Științe a Moldovei (1946–1990)
dr. Butuc Marin
2016 - 2017
6Cercetări enciclopedice în contextul edificării societății bazate pe cunoaștere
dr.hab Manolache Constantin
2015 - 2018
7Istoria științei academice din Republica Moldova cu elemente de scientometrie: studii, documente și materiale (1946–2016)
dr. Xenofontov Ion
2015 - 2018
8Presa basarabeană scrisă în perioada antebelică şi interbelică
dr.hab Eţcu Ion
2015 - 2018
9Sistematizarea terminologică şi crearea fondului enciclopedic de termeni de origine greco-latină
dr.hab Hanganu Aurelia
2010
10Asigurarea ştiinţifico-bibliografică a cercetărilor enciclopedice: aspecte teoretico-metodologice
dr. Varzari Elena
2010