Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţia componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare
dr. Balaban Larisa
2015 - 2018
2Registrul adnotat al creaţiilor muzicale din Republica Moldova
dr. Ciobanu-Suhomlin Irina
2011 - 2014
3Cercetarea patrimoniului cultural şi natural al Complexului Muzeal Ţipova-Saharna pentru sporirea vizibilităţii lui ştiinţifice
dr. Buzilă Varvara
2010