Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
"Molfarmgrup" S.R.L.

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Proiectarea şi construirea unei fabrici inovaţionale de producere a biogazului
dr. Doroftei Veaceslav
2014 - 2015