Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare
dr. Zabolotnaia Lilia
2020 - 2023
2Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953). Cercetări în localitățile din sudul Republicii Moldova
dr. Postică Elena
2015 - 2016
3Rolul patrimoniului muzeal în dezvoltarea societăţii contemporane.
dr.hab Ploşniţă Elena
2015 - 2018
4Valorificarea ştiinţifică şi promovarea diverselor categorii de patrimoniu muzeal
dr.hab Sava Eugen
2013 - 2014