Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
ÎI „Gavaziuc David“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Colectarea deşeurilor piscicole şi cerealiere, prepararea adausului proteico-furajier
dr. Vozian Valeriu
2013