Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Centrul Naţional de Management în Sănătate

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea stimulării magnetice transcraniene în practica neurologică în RM
dr.hab Groppa Stanislav
2012