Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Arte

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Operaţiile plastice reconstructive în insuficienţa mitrală de origine ischemică
dr. Moscalu Vitalie
2010