Cercetarea stării şi elaborarea mecanismului de schimb interstatal al realizărilor în ştiinţă şi tehnică în domeniul protecţiei mediului înconjurător, economiei resurselor energetice, bio şi nano tehnologii între Ucraina şi Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Poisic Mihail Dmitri
10.820.07.10UA
Украинский институт научно-технической и экономической информации
2010
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2011
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Proiecte bilaterale
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Se vor obţine rezultatele analizei datelor informaţionale cu privire la lucrările ştiinţifice şi tehnologiile scientointensive ale oamenilor de ştiinţă din Moldova. Vor fi analizate modalităţile şi oportunităţile de schimb informaţional cu privire la realizările tehnico-ştiinţifice între ţări.
2011
Se va elabora mecanismul metodico-organizaţional al schimbului moldo-ucrainean de informaţii tehnico-ştiinţifice. Se vor elabora propuneri privind mecanismul de schimb interstatal de realizări tehnico-ştiinţifice între Moldova şi Ucraina.
2010
50.0
2011
50.0
2010
0.0
2011
0.0