Bazele ştiinţifice de analiză şi monitorizare a securităţii energetice a Republicii Moldova şi a Republicii Belarus şi elaborarea recomandărilor practice de îmbunătăţire

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bîcova Elena Vitali
08.820.06.16BF
Institutul de Energetica al AŞM
Proiecte bilaterale
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabileFundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Se va elabora modelul matematic care descrie legăturile mutuale a sistemului extins de indicatori structuraţi în bloc ce se referă la securitatea energetică. Procedura propusă permite întocmirea sistemului de ecuaţii ce elucidează legăturile intra şi estra – blocurilor indicatorilor securităţii energetice precum şi pentru indicatorii cheie a securităţii energetice cu indicatorii securităţii economice şi ecologice care prezintă ansambluri aparte pentru Moldova şi Belorusia.
2009
Va fi prezentat raportul “Politica energetică a Republicii Moldova în a.2008”, va fi efectuată analiză situaţiei curente şi a indicilor de funcţionare a complexului energetic a Republicii Moldova şi va fi determinată perspectiva de dezvoltare a sectoarelor termoenergetice şi electroenergetice şi surselor de energie în perioada anilor 2008-2020.
2008
50.0
2009
100.0
2008
0.0
2009
0.0