Cercetarea proprietăţilor optice ale cristalelor anizotrope CuAlxFe1-хS2 şi CuAlxGa1-хSe2 pentru construirea traductoarelor sensibile la polarizare, inclusiv traductoarele pe fibra optică pentru câmpurile fizice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Sîrbu Nicolae Nicolae
08.820.05.12BF
Universitatea Tehnică a Moldovei
Proiecte bilaterale
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi cercetate experimental spectrele de reflexie a excitonilor liberi a seriilor A, B şi C. Pentru aceste serii vor fi determinaţi parametrii excitonilor – frecvenţele longitudinale şi transversale ale excitonilor, coeficientul de atenuare, forţa oscilatorului, masa translaţională şi relativă a excitonului. Se va determina masa efectivă a electronilor şi golurilor, care formează excitonul.
2009
Vor fi efectuate cercetările anizotropiei proprietăţilor optice, împrăştierea Raman de rezonanţă şi luminescenţa de rezonanţă a cristalelor CuAlxGa1-xSe2 si CuAlxFe1-xS2. Pe baza cercetărilor vor fi descifrată structura benzilor energetice a cristalelor şi calculate constantele dielectrice pentru diferite polarizări ale luminii.
2008
50.0
2009
100.0
2008
0.0
2009
0.0