Elaborarea principiilor fundamentale la realizarea compoziţiilor din matrice metalice cu straturi supraconductoare din diborid de magneziu prin metoda de umectare intergranulară

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Prepeliţa Andrei Anatolie
08.820.06.43RF
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Proiecte bilaterale
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabileFundamental2020-01-01 - 2009-12-31
2008
Cu scopul elaborării tehnologiei de producere a cablului supraconductor vor fi obţinute matrice metalice care conţin straturi de diborid de magneziu. În interiorul matricei de aluminiu va fi creată o reţea de straturi supraconductoare de diborid de magneziu prin intermediul reacţiei în fază lichidă a borului solid cu magneziul în stare topită la hotarul matricei de aluminiu. Va fi folosită particularitatea efectului de umectare intergranulară. Vor fi investigate unele proprietăţi mecanice şi structurale – microduritatea, analiza roentgenologică; temperaturile tranziţiilor supraconductoare şi câmpurile magnetice critice ale matricelor obţinute
2009
Vor fi formulate propunerile tehnologice pentru sintezarea metalo-matricelor compozite cu substarturi de diborid de magneziu pentru cabluri supraconductoare. Vor fi executate măsurile parametrilor supraconductibilității ale matricelor sintezate.
2008
66.0
2009
138.0
2008
0.0
2009
0.0