Modelarea numerică a influenţei active asupra norilor convectivi în limitele dimensiunilor celulei convective

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Potapov Evghenii Ivan
08.820.06.42RF
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Proiecte bilaterale
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabileFundamental2020-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi efectuată alegerea modelului şi metodelor de studiu a particularităţilor de evoluţie a sistemelor de celulele convective. Va fi elaborat algoritmul prealabil pentru descrierea proceselor de evoluţie (dezvoltare, interacţiune) a norilor convectivi (celulelor convective) bazat pe unii parametri de radiolocaţie (debit de apă, reflexibilitatea, caracteristica de temperatură etc.). Va fi elaborată metoda de identificare celulelor convective în nori după structura radioecoului de la nori cu reflexibilitatea din diapazonul de 15÷75dB. Va fi elaborată metodologia de studiu a evoluţiei celulelor convective separate, inclusiv interacţiunea dintre ele şi reacţia lor cu agentul cristalizator (iodura de argint). Vor fi executate cercetări experimentale de radiolocaţie asupra evoluţiei norilor convectivi în perioada de vară pe teritoriul Moldovei cu utilizarea sistemei de comandă automată (SAG-MRL).
2009
Vor fi obţinute datele şi formată baza de date despre particularităţile evoluţiei (dezvoltării) a diferitor tipuri de furtuni şi ale structurilor lor convective pe baza analizei celor mai informaţionale caracteristici radiolocaţionale ale lor, obţinute cu ajutorul sistemului de comandă automată SAG-MRL la executarea observaţiilor pe poligonul antigrindină pe teritoriul Republicii Moldova. Va fi elaborat algoritmul şi programa de calcule pentru aprecierea influenţei parametrilor termodinamici ai atmosferei asupra evoluţiei celulei convective în cadrul modelului ales. Va fi executată compararea valorilor de date pentru evoluţia celulei convective obţinute prin calcul în cadrul modelului ales cu cele experimentale obţinute la observaţiile de radiolocaţie. Vor fi analizate posibilităţile folosirii rezultatelor obţinute în practica influenţelor active asupra proceselor hidrometeorologice în Republica Moldova. Vor fi elaborate propuneri pentru implementarea rezultatelor studiului dat în practica influenţelor active asupra norilor convectivi în diferite scopuri (prevenirea pagubelor provocate de căderile de grindină, de provocarea precipitaţiilor artificiale, suprimarea dezvoltării norilor).
2008
67.0
2009
137.0
2008
0.0
2009
0.0