Cercetarea forţei de pinning şi a posibilităţilor de creştere a temperaturii critice şi curentului critic în diboridul de magneziu

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Zdravkov Vladimir Ilia
08.820.05.30RF
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Proiecte bilaterale
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi optimizate metodele tehnologice de obţinere a peliculelor de calitate înalta MgB2 utilizând pelicule-precursoare de bor, care au fost obţinute prin depunere în atmosferă mixtă de gaze argon-hidrogen. Vor fi investigate puterea pinning-ului şi curenţii critici în microjoncţiuni de MgB2, care conţin nanopinning-centre, va fi soluţionată sarcina ridicării pinning-ului în câmpuri magnetice mai mari de 5 T.
2009
Va fi studiat creep-ul fluxului magnetic şi valoarea curentului critic a micro-punţilor de diborid de magneziu cu centrele artificiale de pinning. Vor fi evidenţiate condiţiile la care apare majorarea puterii pinningului şi curentului critic în peliculele de diborid de magneziu, în câmp magnetic mai mare de 5T.
2008
69.0
2009
135.0
2008
0.0
2009
0.0