Răspândirea, sistematica şi evoluţia elefanţilor neozoicului târziu al eurasiei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab David Anatolie Ion
08.820.08.11RF
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi stabilită componenţa sistematică, particularităţile morfologice ale osemintelor (în special dinţilor) şi răspândirea în spaţiu şi timp a elefanţilor Pliocenului şi Pleistocenului din Republica Moldova, Ucraina şi România, precum şi alte regiuni ale Europei.
2009
Va fi specificat diagnosticul, poziţia sistematică şi evoluţia speciilor genurilor Achidiskodon, Mammuthus şi Palaeloxodon, căile de migraţie a elefanţilor din Africa în Eurasia, evaluată componenţa sistematică, răspândirea şi evoluţia elefanţilor în Pliocenul şi Pleistocenul R. Moldova şi Eurasiei, în ansamblu.
2008
68.0
2009
136.0
2008
0.0
2009
0.0