Elaborarea metodei de ameliorare psihomotorie a pacienţilor cu maladia Dawn şi stări psihologice a familiei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Eţco Ludmila Anton
08.819.09.05A
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi identificate formele maladiei Dawn. Va fi stabilit diagnosticul şi vor fi formate grupurile de copii cu maladia Dawn pentru tratament, în dependenţă de forma citogenetică.
2009
Vor fi determinate particularităţile dezvoltării psihoemoţionale şi locomotii la diferite vîrste ale copiilor şi vor fi elaborate modele de atenuare psihoemoţională a acestor copii şi particularităţile de fortificare a dezvoltării fizice a copiilor cu maladia Dawn.
2008
50.0
2009
80.0
2008
0.0
2009
0.0