Integrarea tehnologiilor teledistanţate şi sistemelor informaţionale geografice în modelarea hidrologică şi evaluarea spaţial-temporală a resurselor acvatice şi calităţii apei: bazinul r. Ciugur

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Budeşteanu Sergiu
08.819.08.07A
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Vor fi elaborate hărţi digitale privind starea bazinului de acumulare (r. Ciugur) a apelor de suprafaţă, obţinute de la clasificarea imaginilor satelitare.
2008
20.0
2008
0.0