Tehnologie şi echipament pentru dispersarea fină a bentonitei prin tratarea cavitaţională hidro-acustică

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Dumitraş Petru Grigorii
08.805.05.01A
RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice
Concepţii ale programelor de stat
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Vor fi elaboraţi parametrii constructivi ai blocului hidro-acustic în interconexiune cu parametrii de regim ai aparatului cavitaţional hidrodinamic şi a rotorului pulsativ. Va fi elaborată documentaţia tehnică, confecţionată şi asamblată instalaţia cavitaţională hidro-acustică pentru dispersarea fină a bentonitei. Vor fi obţinute mostre experimentale şi optimizate regimurile de dispersare fină a bentonitei în condiţii semiindustriale. Va fi elaborată tehnologia cavitaţională hidro-acustică pentru prepararea bentonitei cu dispersie fină în scopul utilizării la limpezirea vinului.
2008
170.0
2008
0.0
2008
0.0
2008
0.0