Structuri compozite la scară nanometrică în baza materialelor organice/anorganice pentru dispozitive luminescente şi structuri difracţionale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Andrieş Andrei Mihail
09.836.05.01A
Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Chimie al AŞM
Banca Comercială din Cimişlia
Concepţii ale programelor de stat
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Aplicativ2009-01-02 - 2010-12-31
2009
Prin metode holografice şi prin iradiere cu fluxuri de electroni vor fi obţinute structuri nanodimensionale de reţele periodice de difracţie cu relief. Vor fi selectate compoziţii polimerice eficiente pentru regiunea vizibilă şi infraroşie a spectrului în baza nanomaterialelor obţinute din copolimeri ce conţin fragmente de coloranţi ftalocianinici şi fragmente de halcone.
2009
Vor fi obţinute straturi submicronice în baza structurilor SnO2-As2Se3 şi SnO2-As8Se12Ge. În scopul elaborării mediilor de înregistrare la nivel submicrometric, vor fi studiate spectrele de absorbţie optică, proprietăţile optice fotoinduse şi intensitatea de luminescenţă, la temperatura camerei şi a azotului lichid, ale straturilor din compozite coordinative activate cu centre luminofore şi ioni de lantanide (Eu3 ).
2009
310.0
2009
400.0
2010
105.0
2009
0.0
2009
20.0
2010
0.0