Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor deterministe şi stocastice în modelarea sistemelor decizionale dinamice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Lozovanu Dmitrii Dmitrii
11.817.08.02A
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi elaboraţi şi argumentaţi algoritmi numerici de soluţionare a problemelor stocastice decizionale. Vor fi cercetate complexităţile de calcul ale problemelor stocastice dinamice decizionale.
2012
Vor fi cercetate procesele decizionale de tip Markov în scopul aplicării lor la soluţionarea problemelor de control şi teoriei aşteptării. Vor fi elaborate metode şi algoritmi numerici de soluţionare a problemelor stocastice de control optim discret şi a problemelor din teoria aşteptării. Vor fi elaboraţi şi argumentaţi algoritmii numerici ai problemelor bazate pe metoda programării dinamice şi programării matematice.
2013
Vor fi obţinute condiţii de existenţă a soluţiilor pentru problemele decizionale stochastice şi vor fi examinate diverse metode de soluţionare a lor în baza calcului performant. Vor fi elaborate şi argumentate noi metode şi algoritmi numerici pentru problemele considerate.
2014
Vor fi formulate și cercetate modele decizionale stocastice multicriteriale noi bazate pe concepția jocurilor poziționale stocastice. For fi obținute formule asimptotice pentru caracteristicile de bază în modelele de evoluție stocastică (Markoviană) și în sistemele de așteptare cu priorități. Vor fi cercetate modele stocastice dinamice de creștere economică și probleme din mecanică utilizând concepția proceselor decizionale de tip Markov. Vor fi elaborate şi argumentate metode și algoritmi pentru aflarea strategiilor optime în jocurile stocastice poziționale.
2011
666.0
2012
635.8
2013
681.0
2014
752.8
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0