Estimarea pluridirecţională a factorilor de risc la copii şi adolescenţii hipertensivi supraponderali şi obezi

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Mătrăgună Nelea Gheorghe
11.817.09.36A
IMSP Institutul de Cardiologie
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Începutul colectării materialului de studiu şi completării loturilor de studiu în volum total de 10 pacienţi. Continuarea studiului şi estimarea a 10 pacienţi incluşi în loturile de studiu. Examinarea conform programului de studiu a 10 copii. Analiza şi sistematizarea rezultatelor clinice primite conform programului de studiu.
2012
Se va efectua analiza factorilor proinflamatori : PCR-HS (proteina C reactivă înalt sensitivă), α- TNF (α tumor necrosis factor) în dezvoltarea hipertensiunii arteriale la copii supraponderali şi obezi. Se va evidenţia rolul unor adipokine ca leptina şi adiponectina în verigile patogenice ale hipertensiunii arteriale şi obezităţii.
2013
Se vor aprecia modifi cările profi lului lipidic (colesterol total, HDL, LDL, trigliceride) şi glucidic prin analiza glucozei a jeun, testului oral al toleranţei la glucoză, HOMA-IR la copiii din loturile de studiu. Analiza PCR-hs, α-TNF- ca markeri diagnostici de implicare a infl amaţiei cronice în patogenia hipertensiunii arteriale şi obezităţii la copii şi a homocisteinei ca indicator al disfuncţiei endoteliale. Se vor evalua parametrii ecocardiografi ci, electrocardiografi ci în vederea depistării afectării subclinice cardiace la copii hipertensivi, supraponderali şi obezi. Se vor totaliza preliminar rezultatele obţinute prin prelucrarea statistică, publicarea tezelor, articolelor la nivel naţional şi internaţional.
2014
Se vor determina factorii de risc prioritari în realizarea hipertensiunii arteriale la copii, ceea ce v-a permite formarea grupelor de risc sporit şi iniţierea precoce a măsurilor de profilaxie şi tratament. Se vor aprecia parametrii elasticităţii arteriale pentru diagnosticul precoce al disfuncţiei endoteliale și estimarea rolului acesteia în realizarea hipertensiunii arteriale la copii. Se vor analiza markerii proinflamatori PCR-hs (proteina C reactivă înalt sensitivă), α-TNF, ca factori patogenici în realizarea hipertensiunii arteriale la copiii obezi. Se vor evalua parametrii ecocardiografici, în vederea depistării afectării subclinice de organ ţintă la copii hipertensivi, obezi şi supraponderali.
2011
406.0
2012
434.0
2013
347.0
2014
364.8
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0