Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos, prin profilaxia şi recuperarea deficienţilor aparatului locomotor la populaţia de vîrstă şcolară prin metode fizice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Zavalişca Aurica Anatolie
11.817.09.62A
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi elaborate anchete privind evaluarea populaţiei Republicii Moldova de vîrstă şcolară în scopul constatării sănătăţii elevilor, inclusiv a stării funcţionale a aparatului locomotor. Vor fi selectate metodele de cercetare şi elaborat un set de teste pentru realizarea experimentală a cercetării.
2012
Va fi determinată starea funcţională reală a aparatului locomotor la elevi prin analiza şi generalizarea datelor obţinute în rezultatul cercetării. Vor fi elaborate programe de recuperare şi profilaxie a deficienţelor fizice în funcţie de tipul afecţiunii şi vîrsta elevului. Va fi definitivat şi publicat Modelul experimental privind profilaxia şi recuperarea deficienţelor fizice la elevi.
2013
Petrecerea experimentului pedagogic constatativ. Elaborarea materialelor pentru conferinţa ştiinţifi că. Elaborarea lucrării (Complexe de metode şi mijloace ale gimnasticii medicale pentru profilaxia şi recuperarea copiilor de vârsta şcolară). Implementarea ghidului metodologic. Diseminarea rezultatelor obţinute pe parcursul anului.
2014
Prelucrarea datelor statistico-matematice; Prelucrarea raportului asupra proiectului. Elaborarea şi editarea recomandărlor practico-metodice.
2011
138.0
2012
166.4
2013
120.7
2014
169.1
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0