Elaborarea tarifelor actualizate de costuri şi altor normative economice pentru sectorul agro-alimentar

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bajura Tudor Dmitrievici
11.817.08.30A
2011
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2012
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2013
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
2014
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi elaborate metodici de calcul ale tarifelor de costuri normate în sectorul agrar. Vor fi elaborate tarifele de costuri normate pentru produsele fito-și zootehnice pentru anul 2011. Vor fi elaborate normativele veniturilor nete ale gospodăriilor țărănești (de fermier) și gospodăriilor casnice auxiliare, obținute de la activitatea agricolă în fitotehnie și în sectorul zootehnic în anul 2010.
2012
Va fi actualizată metodologia şi metodica de calcul atît la capitolul de tarife de costuri, cît şi în ce priveşte normativele veniturilor nete. Vor fi elaborate tarifele noi de costuri (pentru anul 2012), inclusiv pentru serviciile de mecanizare şi transport; pentru produsele fitotehnice; pentru produsele zootehnice. Vor fi elaborate normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi zootehnie în anul 2012. Vor fi elaborate tarifele de costuri normate pentru produsele fito- şi zootehnice pentru anul 2011.
2013
Va fi actualizată metodologia şi metodele de calcul al tarifelor de costuri şi normativelor veniturilor nete. Vor fi elaborate tarifele noi de costuri (pentru a. 2013), atât pentru serviciile de mecanizare şi transport, cât şi pentru produsele fi to- şi zootehnice pentru toate formele de gospodărire în sectorul agrar. Vor fi elaborate normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fi totehnie şi zootehnie în a. 2012.
2014
Va fi actualizată metodologia și metodele de calcul a tarifelor de costuri și normativelor veniturilor nete. Vor fi elaborate noi tarife de costuri pentru anul 2014. Vor fi elaborate normativele veniturilor nete ale gospodăriilor țărănești și gospodăriilor casnice auxiliare, obținute de la activitatea agricolă în fitotehnie și zootehnie în a.2013.
2011
825.0
2012
840.2
2013
867.5
2014
951.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0