Elaborarea politicilor economice de dezvoltare a sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Moroz Victor Nicolai
11.817.08.31A
2011
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2012
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2013
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
2014
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi efectuată estimarea parametrilor teritoriali, demografici şi social-economici ai gospodăriilor casnice cu durată diferită de aflare în stare de sărăcie. Vor fi identificate principalele cauze şi factori care determină intrarea în stare de sărăcie / ieşirea din sărăcie a gospodăriilor casnice.
2012
Se va efectua analiza restructurării şi modernizării sectoarelor de procesare şi de marketing ale produselor agricole în cadrul filierelor agroalimentare. Vor fi elaborate propuneri şi recomandări de politici publice privind modernizarea şi dezvoltarea sectoarelor de procesare şi de marketing ale produselor agricole.
2013
Va fi efectuată analiza problemelor şi oportunităţilor de integrare a sectorului agroalimentar în lanţurile valorice la nivel internaţional şi local. Vor fi elaborate propuneri şi recomandări de politici publice privind dezvoltarea dinamică a producţiei agro-alimentare autohtone.
2014
Va fi efectuată analiza provocărilor şi oportunităţilor de dezvoltare durabilă a sectorului agroalimentar. Vor fi elaborate propuneri şi recomandări de politici publice privind atenuarea riscurilor naturale şi economice în sectorul agro-alimentar al Republicii Moldova.
2011
598.0
2012
709.0
2013
657.9
2014
891.1
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0