Dezvoltarea metodelor de cuantificare a hazardului si riscului seismic, consistente cu prestandardul EUROCOD8 (constructia seismorezistenta)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Alcaz Vasile Gheorghe
11.817.08.38A
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi elaborat un Sistem Geografic Informational, elementele principalele ale caruia vor forma soft-module, ce vor servi ca instrumente pentru stocarea, sistematizarea si procesarea tuturor datelor geologice, geofizice, şi macroseismice. În baza datelor experimentale şi modelărilor numerice vor fi stabilite perioadele predominante, factorii de amplificare dinamică şi locală, cît şi corecţiile intesităţii seismice în teritoriul Republicii Moldova. Rezultatele obţinute vor fi recomandate a fi utilizate la elaborarea generaţiei viitoare de reglementări tehnice de specialitate, ce asigură proiectarea şi comstrucţia seismorezistentă în Republica Moldova.
2012
Vor fi precizaţi parametrii regionali ai funcţiei de atenuare a oscilaţiilor seismice pentru azimutul sursa seismică Vrancea – Republica Moldova, ceea ce va permite prognozarea mai exactă a nivelului intensităţii seismice pe teritoriul Republicii Moldova. Va fi dezvoltată metodologia de elaborare a scenariilor cutremurelor puternice viitoare pentru teritoriul Republicii Moldova, ce va fi aplicată la elaborarea de Scenarii ale cutremurelor puternice (magnitudinea Mw ≥ 7,0) pe teritoriul Republicii Moldova.
2013
Va fi stabilită infl uenţa solurilor multistrate din Sudul Republicii Moldova asupra intensităţii seismice la suprafaţă.
2014
Va fi evaluată dependența azimutală a atenuării intensității seismice pe direcția Vrancea - Republica Moldova. Va fi efectuată zonarea seismică nouă a teritoriului Republicii Moldova, în termeni moderni ai EUROCOD-ului.
2011
753.7
2012
895.8
2013
878.2
2014
1066.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0