Elaboararea soiurilor performante de plante medicinale şi aromatice; perfecţionarea tehnologiilor de producere a materiei prime şi a materialului săditor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Gonceariuc Maria Mihail
11.817.04.07A
2011
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2012
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2013
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
2014
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi creat un soi nou de chimion (Carum carvi) timpuriu cu productivitate sporită, adaptat la condiţiile pedoclimatice locale şi prezentat la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante. Material iniţial de ameliorare: linii inbriding fertile, distinctive, de provenienţă diferită cu perioada de maturizare de la foarte timpurie până la foarte tardivă; hibrizi fertili şi sterili de şerlai (Salvia sclarea) simpli, tripli, dubli, backcross şi în trepte, timpurii, medii, tardivi, conţinut ridicat de ulei esenţial: 0,950-1,220% (s.u.), hibrizi, soiuri de provenienţă hibridă perspective. Material semincer bază, a hibrizilor, soiurilor perspective şi omologate de Salvia sclarea. Hibrizi F1 policross de lavandă (Lavandula angustifolia) timpurii, medii şi tardivi, distinctivi, cu caractere cantitative valoroase, conţinut ridicat de ulei esenţial (4,0-5,0 %, s. u.); clone hibride perspective. Specii, genotipuri, provenienţe de plante medicinale şi aromatice perspective pentru Republica Moldova, 125 taxoni. Va fi perfecţionată tehnologia de producere a materialului săditor vegetativ de lavandă. Vor fi elaborate recomandări privind producerea materialului săditor ieftin, calitativ de cimbru de munte. Vor fi elaborate recomandări de utilizare a deşeurilor fermentate (mraniţă) ca fertilizant al isopului pe rod, obţinute date despre conţinutul de NPK în deşeurile de lavandă şi mărar. Va fi elaborată tehnologia de cultivare a pasiflorei în cultură anuală. Vor fi evaluate erbicide selective pentru controlul buruienilor la şerlai prin erbicidare contra buruienilor mono- şi dicotiledonate în primul an de vegetaţie.
2012
Vor fi evaluaţi şi reproduşi 78 de hibrizi de diferite tipuri F2-F9 şi 217 de linii consangvinizate S1-S18 de Salvia sclarea. Se vor testa în TCCC 7 soiuri de provenienţă hibridă de S.sclarea; se va determina efectul heterozis şi coeficientul de variabilitate la caractere morfologice mai importante. Vor fi selectaţi cei mai perspectivi hibrizi cu conţinut ridicat de ulei esenţial. Se va determina capacitatea combinativă generală şi specifică a liniilor consangvinizate. Se vor evalua 302 hibrizi F1 de lavandă. Se va determina coeficientul de variabilitate, efectul heterozis, componenţa uleiului esenţial la 10-12 hibrizii perspectivi pentru testare în TCCC. Se va menţine, evalua şi reproduce o colecţie de plante aromatice şi medicinale perspective pentru Moldova, 100-110 taxoni. Se va reproduce material semincer bază, prebază a 8 soiuri de plante medicinale şi aromatice pentru menţinerea soiurilor; implementarea în bază de contract sau proiect de transfer tehnologic a soiurilor, hibrizilor în firme, gospodării ţărăneşti etc. Vor fi evaluate 7 formule de erbicidare la şerlai în anul I de vegetaţie.
2013
Vor fi evaluaţi hibrizi de diferite tipuri F2-F9 şi linii consangvinizate S1-S18 de S.sclarea, estimat efectul heterozis asupra productivităţii şi conţinutului de ulei esenţial. Vor fi evaluate 7 soiuri noi de şerlai de provenienţă hibridă. Vor fi selectaţi hibrizi policross perspectivi de lavandă de generaţia F1. Menţinută, evaluată şi reprodusă colecţia de plante aromatice şi medicinale perspective pentru Republica Moldova (100-110 taxoni). Reprodus material semincer prebază şi bază a 8 soiuri de plante medicinale şi aromatice. Va fi prezentat pentru încercare la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante un soi nou de S.sclarea. Elaborate recomandări de producere a materialului săditor de lavandă şi cimbru de munte, cultivare a speciei Passifl ora incarnata L.
2014
Vor fi selectaţi hibrizi timpurii, medii şi tardivi de Salvia sclarea L. cu conţinut ridicat de ulei esenţial, rezistenţi la ger, iernare şi secetă. Vor fi selectate linii consangvinizate cu conţinut ridicat de ulei esenţial. Vor fi validate însuşirile agronomice în anul I-îi de vegetaţie la 8 hibrizi de Salvia sclareaprin testări în culturi comparative de concurs cu soiuri omologate. Vor fi obţinute rezultatele evaluării însuşirilor agronomice ale 5 soiuri-clone noi de Lavandula angustifolia Mill cu conţinut ridicat de ulei esenţial în primul an de vegetaţie în culturi comparative de concurs cu 3 soiuri-clone omologate. Se vor reproduce 8 soiuri de plante aromatice şi medicinale. Materialul semincer şi săditor se va utiliza pentru implementarea soiurilor în gospodării ţărăneşti. Se va menţine, evalua şi reproduce o colecţie de plante aromatice şi medicinale perspective pentru Republica Moldova, 110-120 taxoni. Vor fi finisate cercetările privind producerea butașilor înrădăcinați de lavandă din tulpini gerone . Vor fi obţinute date preliminare, privind cultivarea speciei Passiflora incarnata L., cultura cu 2 recolte pe sezon. Vor fi elaborate recomandări privind controlul buruienilor la Salvia sclarea L. prin erbicidarea semănăturilor în anul I de vegetație.
2011
1035.0
2012
1215.8
2013
1252.3
2014
1331.2
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0