mplementarea tehnologiei de producere a pompelor de tipul КМ şi organizarea secţiei de testare a acestor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Grinceşen Ilie
09.824.05.103T
SRL „CIMU-2005”
2009
ÎS „Aselteh”
2010
ÎS „Aselteh”
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.2010-01-01 - 2010-12-31
2009
mmmmmmmmm
2010
Se vor efectua lucrările de reparaţie capitală şi curentă a echipamentului existent la ASELTEH pentru producerea pompelor. Se va armoniza documentaţia de proiectare pentru fabricarea următoarelor mărci de pompe: OKM 4 / 18, OKM 8 / 18, OKM 12,5/18, OKM20/18 şi tipul XKM: XKM 4 /18, XKM-8 /18, XKM12/18, XKM20/18. Se va elabora, confecţiona, certifica şi pune în exploatare standul universal de control şi testare a pompelor. Se vor confecţiona 40 de pompe cu diferite caracteristici tehnice şi de exploatare şi 6 staţii cu 2 şi mai multe pompe de reglare a presiunii şi consumului în reţele de alimentare cu apă potabilă.
2009
0.0
2010
250.0
2009
0.0
2010
0.0