Producerea unui tip de dezinfectant de marcă "Esan" conform tehnologiilor de inovare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Spatarenco Afanasii
09.824.09.102T
SRL „Svebascub“
2009
AZAT-SU
2010
AZAT-SU
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.2010-01-01 - 2010-12-31
2009
Î
2010
Se vor realiza următoarele: montarea instalaţiei „ESPERO - 9” pentru producerea dezinfectantului «ESAN»; montarea vaselor pentru produsul finit în secţia de îmbuteliere; lucrările de pornire-reglare a instalaţiei industrial-tehnologice «ESPERO-9» şi a utilajului de laborator pentru controlul calităţii preparatului «ESAN»; întocmirea pachetului de documente necesare pentru producerea si realizarea dezinfectantului «ESAN» în Republica Moldova; procurarea materialelor si a materiei prime; testările dezinfectantului «ESAN» pentru lărgirea spectrului de aplicare; producerea şi realizarea dezinfectantului «ESAN» în Republica Moldova.
2009
0.0
2010
180.5
2009
0.0
2010
0.0