Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Perciun Rodica Ion - 2012
dr. Perciun Rodica Ion - 2013
dr. Perciun Rodica Ion - 2014
dr. Stariţîna Ludmila Vasile - 2011
11.817.08.34A
2011
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2012
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2013
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
2014
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi elaborată metodologia de determinare a politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE. Vor fi estimate rezultatele activităţii sistemului financiar-monetar al RM şi identificaţi indicatorii de securitate financiară a statului. Vor fi elaborate recomandări şi propuneri de perfecţionare a politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE.
2012
Vor fi estimate riscurile aferente sistemului financiar-bancar în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Va fi efectuată evaluarea performanţelor financiare, a indicatorilor monetari şi echilibrului extern prin prisma securităţii financiare a statului.
2013
Va fi elaborată metodologia de calcul a Sistemului de indicatori ai stabilităţii fi nanciare a statului cu stabilirea valorilor-prag ale acestora. Va fi examinat nivelul stabilităţii fi nanciare a RM în baza indicatorilor sistemici de avertizare timpurie a crizelor, incluşi în Sistemul de indicatori ai stabilităţii fi nanciare a statului.
2014
Va fi efectuată evaluarea securităţii financiare a statului în baza indicatorilor de stabilitate financiară. Vor fi elaborate recomandări ce ţin de politicile prudente şi de supraveghere a sistemului bancar prin prisma cadrului normativ internaţional.
2011
792.8
2012
620.3
2013
658.1
2014
871.7
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0