Implementarea sistemului de obţinere a producţiei ecologice de coacăz şi păstrarea ei.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bujoreanu Nicolae Semion
10.824.04.112T
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
SRL „Lefcons-Agro“
2010
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2011
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Pentru plantarea butaşilor de coacăz pe suprafaţa de 1 ha vor fi efectuate: Alegerea terenului, al cărui amplasare, structură şi compoziţie chimică va satisface cerinţele producerii fructelor de coacăz ecologic certificate; Administrarea fertilizanţilor naturali în sol conform sistemului ecologic de creştere a coacăzului; Achiziţionarea şi pregătirea materialului săditor devirozat pentru plantare, pregătirea solului pentru înfiinţarea plantaţiei, sădirea butaşilor; Achiziţionarea şi instalarea sistemului de suport (stâlpi de spalier, sârmă) şi reţeaua de irigare prin picurare; Îngrijirea plantaţiei în primul an după înfiinţare (lucrarea solului, irigarea concomitent cu fertilizarea îngrăşămintelor organice, efectuarea măsurilor de întreţinere şi protecţie a plantelor conform cerinţelor agriculturii ecologice); Se vor stabili măsurile agrotehnice necesare privind înfiinţarea plantaţiei de coacăz pe baze ecologice.
2011
aa
2010
200.0
2011
0.0
2010
0.0
2011
0.0